Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Zámek BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ (HORNÍ ZÁMEK)
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Benešov nad Ploučnicí (horní zámek)

půdorys areálu

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 23. 12. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Pozdně středověký objekt v místě benešovského Horního zámku, označovaný jako tvrz či hrad, přiléhal k severní části opevnění města. Jeho jediným pozůstatkem je – mimo části severní hradby – r. 1838 snížená válcová věž v severozápadním nároží areálu. Ten má půdorys obdélníku s delší osou ve směru městské fortifikace a se zkoseným jihovýchodním rohem. Obdélná dvoupatrová palácová budova zámku navazuje svým severozápadním nárožím na starou věž a táhne se podél zhruba poloviny délky severní hradby. Reminiscencí na starší dispozici je snad branka s vpadlinou pro padací most v dlouhé severní frontě budovy nad příkopem. Na podobě paláce, jehož fasády zdobí nárožní armatury a okenní ostění s přetínavou profilací či okosením, a který je ukončen prostou sedlovou střechou, jsou dosud patrné doznívající vlivy gotiky; jeho kratší průčelí jsou však již zdobena typickými renesančními štíty. V jihovýchodním nároží vystupuje z hmoty paláce výrazná osmiboká schodišťová věž. Z let 1540 – 1544 pochází obdélná obytná věž přiléhající k paláci na severovýchodě a výrazně vystupující z obvodu zámku do příkopu. Tato věž zakončená vysokou stanovou střechou, z níž vybíhá subtilní osmiboká vížka, vykazuje již více renesančních znaků než palác. K východní hradbě přiléhá po celé délce hospodářská budova s pozdně gotickými ostěními a hranolovou schodišťovou věží při jihozápadním nároží. V jejím sousedství se nachází brána do areálu, osazená hodnotným renesančním portálem z r. 1571. Nad portálem jsou umístěny erby Salhausenský, Bynovský a Hagenský. Při zámku je kostel z konce 15. století, spojený dříve krytou chodbou vedenou při městské hradbě s patrem paláce.

 
Interiér:

Přízemní prostory paláce původně sloužily provozním účelům. Jejich západní část je valeně klenutá, místnosti na východě jsou plochostropé, s bohatě profilovanými trámy. V patrech se dochovaly pozdně gotické portálky a v jedné místnosti renesanční kazetový malovaný strop. Obytné místnosti prvního patra jsou v inventáři z r. 1578 označeny jako Červený, Zelený, Žlutý a Černý pokoj. V přízemí severovýchodní obytné věže bývala zámecká zbrojnice.

 
Současný stav:

Horní zámek v Benešově nad Ploučnicí, který je v současnosti návštěvníkům prezentován s Dolním zámkem jako jeden celek, se dochoval v podobě jak byl popsán výše.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy