Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Tvrz DRAŽOVICE (STARÁ TVRZ)
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Tvrz Dražovice (stará tvrz)
Kraj: Plzeňský
Okres: KT Klatovy
Pověřená obec: Sušice
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Tvrz Dražovice (nová tvrz) - dochovaný
Zámek Žihobce - dochovaný
Zámek Žichovice - dochovaný
Hrad Rábí - výrazné pozůstatky
Hrad Kašperk - výrazné pozůstatky
Hrad Budětice - nepatrné pozůstatky
Tvrz Ohrazenice - dochovaný
Tvrz Kašovice - výrazné pozůstatky
Hrad Prácheň - výrazné pozůstatky
Tvrz Hodějov - zaniklý
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 20. 1. 2008
Název objektu:
Dražovice (stará tvrz)
 
Bližší charakteristika:
Nepřístupný
 
Adresa objektu :

Zaniklá tvrz Dražovice, na pozemcích parc. č. 2/4, parc. č. 2/5, parc. č. 2/6 a parc. č. 2/7, k.ú. Dražovice u Sušice, Dražovice, 342 01

Tvrz Dražovice (stará tvrz) - pohled do vnitřního příkopu na severovýchodě
Pro toho, kdo se o problematiku středověkých panských sídel zajímá hlouběji, jsou Dražovice u Sušice lokalitou vskutku zajímavou. Stávaly zde totiž dvě tvrze – starší gotická a mladší renesanční, navíc svým charakterem obě typické pro dobu svého vzniku. Pravda, v případě staré tvrze je nutné poukázat na mohutnost jejího zemního opevnění, která v kontextu českých tvrzí jistě obvyklá není. Část této impozantní fortifikace se dochovala dodnes, nachází se však – jako ostatně celé tvrziště – na soukromém pozemku a není proto veřejnosti přístupná. Mladší tvrz má zase dnes navenek vizáž „běžného“ rodinného domu. Celkem tedy vzato, řadový turista toho v Dražovicích zase až tak moc neuvidí.
Historie objektu:
První zmínka o Dražovicích se datuje do r. 1356, kdy náležely Míkovi z Dražovic. Sídlem Míky z Dražovic byla tvrz, kterou založil buď on sám, nebo některý z jeho předků snad okolo poloviny 14. století. Na konci 14. století patřily Dražovice Budenovi z Dražovic, po němž přišli Vojtěch, Janek a Mikuláš z Dražovic. Posledně jmenovaný, - pokračování zde
Popis objektu:
Stará dražovická tvrz stávala na severním okraji obce, na terénní terase nad údolím Nezdického potoka. Byla to stavba mohutná a rozlehlá, což padá na vrub dvojici okružních valů a příkopů, které kruhové tvrziště o vnějším průměru okolo 100 (!) m obíhaly. Lépe se dochoval příkop vnitřní, který při dně dosahuje šířky 10 m; - pokračování zde
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy