Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
VYSVĚTLIVKY K IKONOGRAFII A HODNOCENÍ ATRAKTIVITY
Drštka - Hrad, Nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - Hrad, Zaniklý
Nová Lhota - Zámek, Stojící
Velešín - Hrad, Zřícenina
Hrad na Blešenském vrchu - Hrad, Zaniklý
Hazlov - Zámek, Zřícenina
Vildštejn (Dolní zámek) - Zámek, Zaniklý
Vildštejn - Tvrz, Stojící
Mokrosuky - Zámek, Stojící
Podsedice - Tvrz, Zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Košíkov

Hrad - Nepatrné pozůstatky

Hrad Košíkov

 
 

Hrad

Silně opevněný středověký objekt sloužící jako opěrný bod a zpravidla i sídlo šlechtice (feudála), nejedná–li se o čistě mocenskou oporu, správní centrum oblasti či reprezentační stavbu (sem patří většina královských a biskupských hradů). Ač není v rámci této jednoduché účelové definice možné dostatečně popsat všechny typy hradu, lze konstatovat, že pro hrad typickými prvky jsou palác, hradby, příkopy, valy, věže různých typů, bašty a často i jedno a více předhradí. Plošný rozsah hradu a kvalita jeho opevnění jsou řádově vyšší oproti tvrzi. V českých zemích se hrady stavěly zpravidla od 13. do konce 15. století, kdy vlivem rychle se rozvíjející vojenské techniky a rostoucích nároků šlechty na komfortní bydlení došlo k separaci obytné a vojenské funkce a středověký hrad byl nahrazen objekty kvalitativně odlišného typu (zámek, pevnost). Do kategorie „hrad“ jsou v internetové encyklopedii Castles.cz řazeny i některé velké komendy rytířských řádů.

IKONOGRAFIE

Typ objektu

Hrad
Zámek
Tvrz
Pevnost

Lokalizace objektu

Lokalizovaný objekt
Nelokalizovaný objekt

Stav objektu

Dochovaný
Výrazné pozůstatky
Nepatrné pozůstatky
Zaniklý

HODNOCENÍ OBJEKTŮ

Hvězdička atraktivity
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy