Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
VYSVĚTLIVKY K IKONOGRAFII A HODNOCENÍ ATRAKTIVITY
Drštka - Hrad, Nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - Hrad, Zaniklý
Nová Lhota - Zámek, Stojící
Velešín - Hrad, Zřícenina
Hrad na Blešenském vrchu - Hrad, Zaniklý
Hazlov - Zámek, Zřícenina
Vildštejn (Dolní zámek) - Zámek, Zaniklý
Vildštejn - Tvrz, Stojící
Mokrosuky - Zámek, Stojící
Podsedice - Tvrz, Zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Hodějov

Tvrz - Zaniklý

Tvrz Hodějov

 
 

Tvrz

Oproti hradu kvalitativně nižší typ středověkého feudálního sídla. Tvrz charakterizují menší rozměry, většinou přímá vazba na vesnici a významný podíl hospodářské funkce. Z hlediska vojenského poskytovala tvrz majiteli bezpečí v případě drobné války, pro velké regulérní vojsko její dobytí většinou nepředstavovalo závažnější problém. Na tvrzích sídlila drobná a nižší šlechta; objekt tohoto typu nacházíme i na zboží církevní vrchnosti. V případě manských systémů velkých hradů byly tvrze rezidenčními objekty významnějších manů vysoké šlechty. Tvrze se stavěly od druhé poloviny 13. století, kdy mají zpravidla charakter opevněných obytných věží, do počátku století 17., kdy se již jedná o neopevněné správní a rezidenční objekty při dvoře, které se dosud nevyvinuly v zámky. Do kategorie „tvrz“ jsou v internetové encyklopedii Castles.cz řazeny i zpravidla ve větší vzdálenosti od osídlení stojící malé opevněné strážní objekty v literatuře často označované jako „hrádky“ a některé menší řádové komendy.

IKONOGRAFIE

Typ objektu

Hrad
Zámek
Tvrz
Pevnost

Lokalizace objektu

Lokalizovaný objekt
Nelokalizovaný objekt

Stav objektu

Dochovaný
Výrazné pozůstatky
Nepatrné pozůstatky
Zaniklý

HODNOCENÍ OBJEKTŮ

Hvězdička atraktivity
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy