Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
VYSVĚTLIVKY K IKONOGRAFII A HODNOCENÍ ATRAKTIVITY
Drštka - Hrad, Nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - Hrad, Zaniklý
Nová Lhota - Zámek, Stojící
Velešín - Hrad, Zřícenina
Hrad na Blešenském vrchu - Hrad, Zaniklý
Hazlov - Zámek, Zřícenina
Vildštejn (Dolní zámek) - Zámek, Zaniklý
Vildštejn - Tvrz, Stojící
Mokrosuky - Zámek, Stojící
Podsedice - Tvrz, Zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Lukov

Hrad - Zřícenina

Hrad Lukov

 
 

Nelokalizovaný objekt

Polohu objektu nelze pomocí lokátoru GPS se standardní přesností (obvykle do 10 m) zaměřit anebo je nejistá. Internetová encyklopedie Castles.cz dále pracuje s následujícím rozlišením nelokalizovaných objektů.

a) Přibližné místo lokalizace. Polohu objektu nelze pomocí lokátoru GPS se standardní přesností stanovit, existuje však dostatek indicií pro vyslovení domněnky, že objekt existoval na dostatečně ohraničeném a relativně malém území okolo či v bezprostředním sousedství udané GPS souřadnice. „Dostatečně ohraničeným a relativně malým územím“ se pro účely tohoto rozdělení myslí taková plocha či oblast, že by její případný archeologický průzkum s vysokou pravděpodobností polohu zaměřovaného objektu potvrdil a zpřesnil, a že provedení takového průzkumu je technicky možné a rozumné (zpravidla se nejedná o plochu přesahující 10 ha); samozřejmě, že se při této úvaze nepřihlíží k ochotě takový průzkum realizovat či financovat. U objektů zahrnutých v internetové encyklopedii Castles.cz do kategorie „nelokalizovaný – přibližné místo lokalizace“ se vždy uvádí GPS souřadnice a z ní vyplývající turistické informace k místu a jeho zařazení do vyhledávače „interaktivní mapa“, stejně jako indikační fotografie místa. Neuvádí se kontakty, čísla parcel apod., protože to při kategorizaci objektu „přibližné místo lokalizace“ není možné.

b) Lokalizace oblasti. Polohu objektu nelze vymezit s větší přesností než na území příliš velké na to, aby případný archeologický průzkum tohoto území měl reálnou naději polohu zaměřovaného objektu zpřesnit a potvrdit a provedení takového průzkumu vzhledem k rozsahu plochy ani nepřichází v úvahu (např. části měst, obce a jejich okolí, velké části luk, lesů atp.). U objektů zahrnutých v internetové encyklopedii Castles.cz do kategorie „nelokalizovaný – lokalizace oblasti“ se GPS souřadnice neuvádí, v interní databázi je však stanovena pro účely turistických informací a zařazení objektu do vyhledávače „interaktivní mapa“; činí se tak proto, že nepřesnost stanovení polohy objektu je – zvláště při větším měřítku mapy – relativně malá (odchylka od skutečné pozice nebude nikdy činit více než 5 km) a že pro některé uživatele encyklopedie může být informace i o takovýchto objektech přínosem. U objektů v kategorii „nelokalizovaný – lokalizace oblasti“ se neuvádějí fotografie, kontakty, čísla parcel apod., protože to není možné.

c) Zcela neznámá lokalizace. Poloha objektu je zcela neznámá, takže byť i pouhé jeho zakreslení do mapy s velkým měřítkem by znamenalo či mohlo znamenat zásadní odchylku od skutečnosti. Do kategorie „nelokalizovaný – zcela neznámá lokalizace“ náleží v naprosté většině případů historicky doložené objekty, které nelze spolehlivě ztotožnit s některou známou lokalitou, anebo územní rozptyl v úvahu přicházejících lokalit je příliš velký. GPS souřadnice se u objektů v této kategorii nestanovuje a proto k nim není možné ani uvádět jakékoliv turistické informace.

Poznámka: GPS souřadnice udané u jednotlivých objektů v kapitole „Turistické informace“ se – v závislosti na věcných a časových možnostech autorů internetové encyklopedie Castles.cz – postupně ověřují. Je–li u udané GPS souřadnice současně uvedeno „GPS ověřena v terénu“, značí to, že objet byl zaměřen přímo na místě se standardní přesností 5 – 10 m; v opačném případě byla GPS souřadnice pouze odečtena z mapy a rozptyl v přesnosti jejího zaměření může být vyšší. Uvedená skutečnost může sehrát roli při vyhledávání některých zaniklých či minimálně dochovaných objektů v terénu pomocí lokátoru GPS.

IKONOGRAFIE

Typ objektu

Hrad
Zámek
Tvrz
Pevnost

Lokalizace objektu

Lokalizovaný objekt
Nelokalizovaný objekt

Stav objektu

Dochovaný
Výrazné pozůstatky
Nepatrné pozůstatky
Zaniklý

HODNOCENÍ OBJEKTŮ

Hvězdička atraktivity
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy