Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
VYSVĚTLIVKY K IKONOGRAFII A HODNOCENÍ ATRAKTIVITY
Drštka - Hrad, Nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - Hrad, Zaniklý
Nová Lhota - Zámek, Stojící
Velešín - Hrad, Zřícenina
Hrad na Blešenském vrchu - Hrad, Zaniklý
Hazlov - Zámek, Zřícenina
Vildštejn (Dolní zámek) - Zámek, Zaniklý
Vildštejn - Tvrz, Stojící
Mokrosuky - Zámek, Stojící
Podsedice - Tvrz, Zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Hrubý Rohozec

Zámek - Stojící

Zámek Hrubý Rohozec

 
 

Dochovaný

Objekt nebo alespoň jeho podstatné části se dochovaly v původním stavu, takže by v případě teoretické potřeby mohl plnit funkci, k níž byl zbudován a užíván. Za tyto funkce se považují: u hradu obranyschopnost a obyvatelnost minimálně jednoho z jeho paláců, u tvrze obyvatelnost a zpravidla i obranyschopnost, u zámku obyvatelnost a zpravidla i reprezentativnost, u pevnosti obranyschopnost. Do kategorie „dochovaný“ byly někdy i přes tato pravidla zařazeny objekty některé z kriterií sice porušující, od původního stavu se však lišící pouze v relativních detailech (jedná se zejména o dobře dochované věže středověkých tvrzí, u nichž se nezachovalo obvodové opevnění a budovy tvrzí adaptované na sýpky). Opačnou výjimku jsou objekty, které sice výše uvedená kriteria splňují, v úplnosti se však dochovala pouze minoritní část jejich staveb (sem patří zejména některé částečně rekonstruované zříceniny hradů).

IKONOGRAFIE

Typ objektu

Hrad
Zámek
Tvrz
Pevnost

Lokalizace objektu

Lokalizovaný objekt
Nelokalizovaný objekt

Stav objektu

Dochovaný
Výrazné pozůstatky
Nepatrné pozůstatky
Zaniklý

HODNOCENÍ OBJEKTŮ

Hvězdička atraktivity
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy