Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
VYSVĚTLIVKY K IKONOGRAFII A HODNOCENÍ ATRAKTIVITY
Drštka - Hrad, Nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - Hrad, Zaniklý
Nová Lhota - Zámek, Stojící
Velešín - Hrad, Zřícenina
Hrad na Blešenském vrchu - Hrad, Zaniklý
Hazlov - Zámek, Zřícenina
Vildštejn (Dolní zámek) - Zámek, Zaniklý
Vildštejn - Tvrz, Stojící
Mokrosuky - Zámek, Stojící
Podsedice - Tvrz, Zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Veltrusy

Zámek - Stojící

Zámek Veltrusy

 
 

Hvězdička atraktivity

Ve snaze přiblížit svým uživatelům atraktivitu toho kterého objektu zavádí internetová encyklopedie Castles.cz hodnocení atraktivity 1 – 5 hvězdičkami. Východiska pro toto hodnocení jsou následující.

1. Hodnocení atraktivity objektů je míněno jako podpora běžným turistům – návštěvníkům památek, nikoli jako hodnocení jejich historické či architektonické hodnoty z odborného hlediska (což ostatně tímto způsobem ani není dost dobře možné). Základním kriteriem pro přidělení 1 – 5 hvězdiček je atraktivita exteriéru, případně interiéru toho kterého objektu, proměnnou pomocnou jeho poloha a ostatní krajinné souvislosti. V mnohem menší míře se přihlíží k historické významnosti stavby či jiným specifikům které jí sice dodávají na významu z toho či onoho hlediska, nejsou však návštěvníkovi památky na první pohled patrné. Ve zcela výjimečných případech může být hodnocení toho kterého objektu zvýšeno s přihlédnutím k jeho příslušnosti k jinému mimořádně významnému objektu či areálu. Negativní vliv naopak bude mít nepřístupnost objektu veřejnosti či ztížená dostupnost z důvodu nepříznivých terénních poměrů.

2. Hodnocení jednotlivým objektům se přiděluje z úhlu pohledu myšlené skupiny hodnotitelů, kteří tvoří reprezentativní vzorek jejich návštěvníků (tj. od památkářů–profesionálů až po lidi, kteří zájem o historii a památky nemají). Je zde nicméně nutné poznamenat, že autoři internetové encyklopedie Castles.cz žádné takové hodnocení k dispozici nemají a že se tudíž jedná o jakousi formu jejich odhadu učiněnou na základě jisté znalosti různých skupin návštěvníků hradů, zámků a tvrzí. Přesto bylo toto řešení upřednostněno před osobním hodnocením autorů této internetové encyklopedie, jakož i před hodnocením formou ankety, protože by tak byly upřednostněny názory lidí s kladným vztahem k problematice; ve druhém případě by navíc patrně u řady objektů ani nebylo možné – kvůli žádnému či příliš nízkému počtu anketních hlasů – potřebné hodnocení stanovit.

Podle počtu přidělených hvězdiček si lze o hodnoceném objektu učinit zhruba následující představu.


Objekt zajímavý pro specialisty, drtivé většině turistické veřejnosti však jeho návštěvu doporučit nelze. Většinou se jedná o zaniklé objekty v turistiky nezajímavých lokalitách a objekty přestavěné pro novodobé účely do té míry, že jejich původní určení lze stěží rozpoznat. 1 hvězdičkou jsou bez ohledu na cokoli jiného hodnoceny i všechny nelokalizované objekty.


Objekt zajímavý pro menšinu návštěvníků či skupiny návštěvníků s jistým zájmovým zaměřením. U objektů s hodnocením 2 hvězdičkami je zvláště vhodné seznámit se s více informacemi, jejich specifika bývají v textu uvedena: často se jedná o méně výstavná sídla regionální šlechty a různé zříceniny ve vysokém stupni rozpadu. Do kategorie objektů hodnocených 2 hvězdičkami nezřídka spadají i památky nepřístupné veřejnosti a objekty se ztíženou dostupností z důvodu nepříznivých terénních poměrů.


Objekt zajímavý pro majoritu potenciálních návštěvníků, negativně jej budou hodnotit spíše lidé s nižším zájmem o problematiku hradů, zámků a tvrzí. Objekty v kategorii se 3 hvězdičkami se často nacházejí v atraktivních přírodních lokalitách.


Návštěvnicky velmi atraktivní objekty, které budou pozitivně hodnoceny drtivou většinou veřejnosti. Do této kategorie patří řada zřícenin velkých hradů, mnohé známé zámky a některé objekty mimořádných kvalit které nejsou veřejnosti přístupné.


Objekty mimořádné atraktivity a zpravidla i vysoké historické a architektonické hodnoty, které budou příznivě hodnoceny i lidmi s malým zájmem o památky. Jedná se téměř výhradně o dochované, veřejnosti přístupné objekty; zříceniny jsou do této kategorie zařazeny spíše v ojedinělých případech.

IKONOGRAFIE

Typ objektu

Hrad
Zámek
Tvrz
Pevnost

Lokalizace objektu

Lokalizovaný objekt
Nelokalizovaný objekt

Stav objektu

Dochovaný
Výrazné pozůstatky
Nepatrné pozůstatky
Zaniklý

HODNOCENÍ OBJEKTŮ

Hvězdička atraktivity
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy