Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD BUDYNĚ NAD OHŘÍ
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Budyně nad Ohří

půdorys přízemí a patra

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 1. 6. 2014
Exteriér, stavební vývoj:

Odolnost hradu Budyně nezajišťoval jako v mnoha jiných případech vysoký kopec či strmá skála, ale bažinatý terén okolo řeky Ohře. Areál vymezený obvodovou hradbou s výklenky s klíčovými střílnami má tvar nepravidelného oválu. Na západě byla hradební zeď součástí městského opevnění, což si vyžádalo zesílení její odolnosti dvěma okrouhlými flankovacími věžemi v severo- a jihozápadním nároží. Mezi oběma věžemi vystupovalo z obvodu hradeb speciální baštovité předbraní s bránou a brankou pro pěší, dostupnými po mostě přes příkop. Hlavní brána do objektu, či spíše jeho předhradí, vedla z města po mostě přes příkop od východu. Hradní jádro typu italského kastelu stálo volně uvnitř obvodového opevnění a od okolí bylo odděleno příkopem. Jednalo se o dvoupatrovou čtyřkřídlou dispozici lichoběžníkového půdorysu s minimálně dvěma hranolovými věžemi. Jedna z věží – byť snížená na úroveň ostatních budov – se dochovala na severovýchodě. Minimálně ještě jedna podobná věž se vstupní bránou do jádra vystupovala před obrys průčelí východního křídla proti východní bráně do předhradí, avšak po požáru roku 1759 byla spolu s celým východním a jižním palácovým křídlem do základů zbořena a příkop kolem hradního jádra zasypán. Komunikaci mezi místnostmi v patře zajišťovala krytá pavlač obíhající nádvoří. Do druhého poschodí s reprezentativními sály se vcházelo šnekovými schodišti; součástí sálů v západním křídle byly i dva honosné arkýře. Co se stavebního vývoje hradu týče, lze hovořit o třech základních fázích: nejstarší přemyslovské, vztahující se pouze na hradní jádro, které mělo pravděpodobně již ve 13. století pravidelný kastelový charakter, pozdně gotické z doby po roce 1463, kdy již stála tři palácová křídla a pozdně gotické obvodové opevnění a konečně renesanční z konce 16. století, zahrnující zejména výstavbu křídla jižního a úpravu interiérů.

 
Interiér:

Většina prostor na budyňském hradě je zaklenuta renesančními klenbami, pouze v prvním patře se nacházejí gotické křížové klenby s žebry a hladkými svorníky. Ve druhém patře západního křídla, zvláště v tzv. Zlatém sále, se dochovala renesanční výzdoba s malbami po stranách oken a arkýřů; na stěnách zpodobněny výjevy ze života šlechty.

 
Současný stav:

Z původního budyňského hradu se do dnešní doby dochovalo severní a západní křídlo a severovýchodní věž jádra a pozdně gotické opevnění s dvěma vstupními branami. Stav objektu je v současnosti dobrý.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy