Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD BUKOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Bukov

terénní náčrt

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 10. 9. 2018
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad stával na ostrohu nad soutokem dvou potoků východně od stejnojmenné obce. Strmé stráně na třech stranách mu poskytovaly dobrou ochranu; pouze na jižní straně ostrožna volně přechází do okolní krajiny a odtud také vedla přístupová cesta. Hradiště mělo oválný půdorys a bylo obklopeno 13 m širokým okružním příkopem a valem, jehož koruna - až 10 m silná - byla patrně chráněna palisádou a vedla tudy i přístupová cesta. V jihovýchodní části valu, tam, kde cesta překonává před valem ležící 20 m široký šíjový příkop a poprvé se přibližuje bezprostředně k hradu, se tyčil nad příkopem válcový bergfrit o průměru 9,5 m a síle zdiva 3,7 m. Věž nevystupovala z obvodu hradeb a její flankovací schopnosti tak byly jen velmi omezené. Vstup do jednodílného areálu vedl ze severozápadní, terénem nejlépe chráněné strany. Vstupní brána měla podobu věže o půdoryse 7,5 × 7 m; věž mohla být v patře obytná. Asi čtyřprostorová budova paláce byla archeologickým průzkumem odkryta při východní hradbě. Bylo rovněž zjištěno, palác byl omítnut a měl teplovzdušné vytápění. Jiná provozní budova stála na jižní straně pod bergfritem. Vedle průjezdu bývala roubená budova s pecí.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Areál hradu byl v nedávné době vyčištěna zbytky hradu konzervovány. Dochovalo se z něj torzo válcové věže, základy brány a hradních budov. Dobře patrný je i val a okruží příkop.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy