Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD CHOUSTNÍK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Choustník

půdorys hradu

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 26. 7. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Choustník stával na dominantním návrší nad stejnojmennou obcí na Táborsku. Poměrně rozlehlý areál o půdorysu zhruba lichoběžníku je dvojdílný. Nepravidelný vlastní hrad zaujal skalnatý vrchol kopce na jihozápadě; přístup k branskému stavení horního hradu vedl z předhradí po mostě na třech vysokých kamenných pilířích. Ještě za pánů z Choustníka byl horní hrad rozdělen na dvě rovnocenné části, čímž se Choustník stal tzv. dvojhradem (Ganerbenburgem). Větší a starší je jádro západní s hranolovou věží na severu a dvoukřídlým palácem při západní a jižní hradbě. Mladší, jižní část paláce měla v patře prostoru osvětlenou kružbovými okny, tradičně považovanou za kapli. I východní, menší jádro mělo svůj palác a hranolovou věž, vysunutou zcela na východ před obvod hradby. Předhradí, jehož nejstarší podobu neznáme, dostalo brzy kamennou hradbu s ochozem. Vstupní kulisová brána do předhradí se nacházela na severozápadě pod věží západního jádra; přístupová cesta ústila touto bránou na prostorný dvůr, kde se prudce lomila do protisměru na již zmíněný most do jádra. Stavební činnost Rožmberků se na Choustníku projevila jednak zvýšením hradby předhradí a stavbou hospodářských budov při jejím severním rameni, jednak – především – zbudováním parkánu se dvěma hranolovými, dovnitř otevřenými plochostropými baštami se štěrbinovými střílnami podél jižní fronty hradu. Charakter bašty má v podstatě i rozšířený konec parkánu na východě. Pod parkánem byl vyhlouben příkop a před ním vyhozen val, na východním konci zakončený čtverhrannou předsunutou věží. Z poslední fáze vývoje hradu pochází i předsunutá bašta v předpolí a snad i rozsáhlé valové opevnění pod ní.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z hradu Choustníku se dochovaly impozantní zříceniny, které byly – ne vždy úplně šťastným způsobem - konzervovány. Hradu dominují dvě hranolové věže horního hradu, z nichž severní byla upravena na rozhlednu; značné výšky dosahují i fragmenty paláců a hradeb jádra a předhradí.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy