Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD CHUDÝ HRÁDEK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Chudý hrádek

zaměření hradu

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 21. 1. 2009
Exteriér, stavební vývoj:

Chudý hrádek stával na konci širokého ostrohu nad soutokem Dolského a bezejmenného potoka u Dřevčic. Ostrožna zde má podobu strmých pískovcových bloků, které dosahují výše asi 30 m nad údolím, takže přístup ke hradu byl možný jedině z jižní strany. Zde se nacházejí pozůstatky dvou pásů valů (v pořadí druhý byl doplněn o příkop), jenž jsou v současné době pokládány za mladší hradní fortifikace. Samotný jednodílný hrad byl od přístupové šíje oddělen širokým a hlubokým příkopem. Jeho přibližně obdélný půdorys s osou kolmou na osu přístupu vymezovala okraj skály kopírující hradba. Za ústřední stavbu lze podle všeho považovat mohutný dvouprostorový palác nad příkopem, který původně tvořilo pouze (věžovité?) stavení s armovanými nárožími v jihozápadním rohu hradu; později, v důsledku požáru, prošla tato stavba rekonstrukcí a nakonec byla rozšířena východním směrem. Rozměrnější východní část paláce již byla opatřena rozměrnými okny. Druhá budova, dnes již téměř zaniklá, tvořila východní frontu hradu nad příkrým srázem. Byla podsklepená, založená ve dvou výškových úrovních a minimálně zčásti se při její výstavbě uplatnilo dřevo. Na severní straně, skryta za hmotou paláce, se v malém nádvoří dochovala cisterna (či studna) a nevelký sklípek. Lze předpokládat, že nějak opevněny byly i skalní bloky na severu, které byly s hradem nejspíše spojeny dřevěnými můstky.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Nejvýraznějším pozůstatkem Chudého hrádku je zdivo jeho paláce, které se ve své většině zachovalo do úrovně prvního patra. Dobře patrná je i polozasypaná studna (dnes hluboká 14 m), ve skále vytesaná sklepení a šíjový příkop.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy