Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD DĚDICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Dědice

terénní náčrt

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 12. 1. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Dědice byl zbudován na nízké ostrožně v zákrutu říčky Velké Hané, při severním okraji osady Hamiltony. Rozlehlý hrad byl dvojdílný. Přístup k němu vedl od jihozápadu, kde byla klesající ostrožna přerušena dvojnásobným příkopem s mezilehlým valem. Val a příkopy, jejichž šířka byla úctyhodná (24 a 30 m), se stáčejí podél severní fronty předhradí na severovýchod, kde byly zakončeny drobnou fortifikací neznámé podoby. Předhradí mělo tvar zhruba obdélníku (65 × 72 m) se zaoblenými rohy na vstupní straně. Jeho plocha je dnes zcela srovnána a přeměněna v sad. Výjimku představuje část jeho obvodu nad příkopem na severu a západě, kde dosud vystupuje mohutné valové těleso se zbytky zdiva – pozůstatek štítové zdi nebo velmi úzkého parkánu. Za předhradím je ostrožna přerušena dalším, 20 m širokým příkopem, za nímž leželo lichoběžníkové, k severovýchodu se zužující jádro (osy 50 a 51 – 21 m). Na vstupní západní a jihozápadní straně prozrazuje terénní konfigurace existenci parkánu. Interpretace reliéfního modelování vlastního hradu zůstává nicméně problematická, protože jeho plochu ve druhé polovině 20. století narušila úprava na letní divadlo. Zdá se však, že při hradbě na severu stávala nějaká drobná zástavba a že palác se nacházel v místě táhlého snížení na jihovýchodě. Věž asi dědický hrad neměl.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z hradu Dědic se do současnosti nezachovalo více, než rozsáhlé, svými rozměry úctu budící reliéfní modelování (hloubka příkopů dosud činí až 11m). Plocha jádra byla upravena na letní divadlo, zatímco bývalé předhradí slouží jako soukromá zahrada.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy