Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HARD FREUDENSTEIN
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Hrad Freudenstein
Kraj: Karlovarský
Okres: KV Karlovy Vary
Pověřená obec: Ostrov
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Zámek Ostrov - dochovaný
Zámek Hauenštejn - výrazné pozůstatky
Hrad Himlštejn - výrazné pozůstatky
Tvrz Okounov - zaniklý
Hrad Perštejn - výrazné pozůstatky
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 16. 7. 2010
Název objektu:
Freudenstein
 
Nesprávné názvy (používané):
Šlikův hrad - Šlikovka - Jáchymov
 
Bližší charakteristika:
Volně přístupný
 
Adresa objektu :

Zřícenina hradu Freudenstein, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. St. 715, k.ú. Jáchymov, Jáchymov, 362 51

Hrad Freudenstein - severní nárožní věž s přilehlou obvodovou hradbou od západu
Hrad Freudenstein je zřejmě nejmladší českou hradní stavbou, zbudovanou Šliky k ochraně jáchymovských stříbrných dolů. Do dnešní doby se z něj na Zámeckém vrchu nad Jáchymovem dochovaly jen dvě věže; místo ale i tak patří k turisticky nejzajímavějším v Jáchymově a jeho okolí. Naneštěstí se mu však nedostává náležité ochrany a pozornosti, což se v době nedávné projevilo dokonce stavbou silnice napříč hradním areálem. Jediným kladem tohoto necitlivého počinu je fakt, že motorizovaný návštěvník se k pozůstatkům hradu dostane bez větší námahy.
Historie objektu:
Hrad Freudenstein je objektem velmi mladým – nechal jej v letech 1516 – 1517 vybudovat Štěpán Šlik, majitel Jáchymova. Potřebu hradní stavby, která měla ryze správní a ochranný charakter, vyvolal rozmach těžby v jáchymovských stříbrných dolech od dvacátých let 16. století. Stavitelem hradu byl patrně Jan Münnich. 13. května 1525 - pokračování zde
Popis objektu:
Hrad Freudenstein stával na severovýchodním konci široké ostrožny nad horním městem Jáchymovem. Hradní areál má půdorys pravidelného obdélníku rozměrů zhruba 65 × 50 metrů s delší osou kolmou na osu staveniště. Od ostatního ostrohu byl na jihozápadě oddělen širokým šíjovým příkopem, za nímž byl vyhozen k hradbě přiléhající - pokračování zde
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy