Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HARD FREUDENSTEIN
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 16. 7. 2010
Historie objektu:

Hrad Freudenstein je objektem velmi mladým – nechal jej v letech 1516 – 1517 vybudovat Štěpán Šlik, majitel Jáchymova. Potřebu hradní stavby, která měla ryze správní a ochranný charakter, vyvolal rozmach těžby v jáchymovských stříbrných dolech od dvacátých let 16. století. Stavitelem hradu byl patrně Jan Münnich. 13. května 1525 vyplenili jáchymovskou radnici i hrad Freudenstein vzbouření horníci. Štěpán Šlik padl roku 1526 v bitvě u Moháče a další Šlikové se dostali do sporů s králem Ferdinandem I. Nakonec roku 1545 král Šlikům Jáchymov úředně odňal a Freudenstein se stal sídlem královských horních hejtmanů. Roku 1548 byl proces konfiskace dovršen. Roku 1584 nařídila královská komora, aby byl hrad, který mezitím značně sešel, opraven. V té době však již význam Jáchymova coby horního města upadal. Za třicetileté války se v držení Freudensteina vystřídali Dánové, císařští a Sasové. Roku 1639 hrad dobyli a zničili Bannérovi Švédové, čímž jeho historie končí. Dále udržovány a utilitárně využívány byly pouze dvě jeho věže: severní jako městská hláska, jižní jako prachárna.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Šlikové Český král
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy