Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD HÁZMBURK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Házmburk

vývojové schéma

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 24. 9. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Házmburk byl vybudován na osamělém vysokém kopci nedaleko Budyně nad Ohří. Přestože se z něj dochovaly výrazné zříceniny, řada otázek týkajících se jeho podoby a zvláště stavebního vývoje zůstává nezodpovězena. Na vrcholu kopce vymezila vysoká plášťová zeď se zaoblenými nárožími malé hradní jádro obdélníkového půdorysu. V nádvoří se tyčí hranolová věž s cimbuřím, zvaná Bílá. Vznikla pravděpodobně ve dvou fázích, přičemž původně nepřevyšovala plášťovou hradbu; její zvýšení lze zřejmě připsat Zbyňku Zajícovi z Házmburka, stejně jako stavbu budovy vetknuté mezi věž a hradbu na severozápadě. To palác přiléhající k plášťové zdi na jihu náleží k nejstarší vývojové etapě; snad zde se nacházel velký sál, jehož zbytky prý byly patrné ještě roku 1866. K východní stěně paláce přiléhá neobvyká cisterna s nálevkovitým ústím vyzděným z kvádrů. Brána do velmi stísněného jádra se pravděpodobně nacházela na východě. Byla dostupná z parkánu, který je vývojově mladší a jenž jádro obklopil ze všech stran. Na západě, pod skalami horního hradu, je téměř trojúhelníkové plató, které obklopily hradby. V tomto prostoru, jenž byl dostupný příhrádkem probíhajícím pod jižní hradbou parkánu jádra, stávaly budovy, zčásti podsklepené. Rozsáhlé opevnění vyplnilo protáhlé temeno kopce, volně klesající východním směrem. Mezi tímto předhradím, kde stávaly další budovy neznámé podoby a účelu, a východní hradbou parkánu jádra byl vyhlouben šíjový příkop. Zcela na opačné straně bylo předhradí ukončeno smyčkou hradby, která obíhala válcovou věž, zvanou Černá. V úrovni zeslabení své hmoty byla Černá věž opatřena ochozem vysazeným na konzolách. Hlavním úkolem věže byla ostraha kulisové brány, jenž byla prolomena ve smyčce hradby předhradí severozápadně od paty věže. Cesta k této bráně, stoupající po severním úbočí kopce východním směrem, byla sevřena na jihu předhradím a na severu hradbou sbíhající po svahu, takže celý přístupový prostor se směrem k předhradí nálevkovitě zužuje. Zdola byl uzavřen příčnou hradbou, sbíhající téměř proti vrstevnicím od severovýchodního nároží parkánu jádra. První brána, rovněž kulisová, byla situována ve svahu poblíž nároží tohoto vstupního koridoru, tam, kde se dnes přístupová cesta od východu stáčí prudce do protisměru.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Zříceniny hradu Házmburku na Lovosicku jsou ještě dnes dominantou širokého kraje. Přístupová cesta se otáčí okolo hradního kopce. Na severu, v místě kde se pod hradbami prudce stáčí k východu, stávala ve svahu první brána. Z ní ani z hradeb vstupního koridoru se téměř nic nezachovalo. Druhá brána představuje dnes uzavíratelný vstup do hradu. Naproti ní stojí novodobě upravený strážní domek a nad ním se tyčí dominanta dolního hradu – Černá věž, která je již po léta nepřístupná. Hradby a budovy předhradí jsou zachovány v poměrně malých zbytcích stejně jako zástavba plató západně od jádra, kde se dodnes dochoval sklep. Dominantou horního hradu je hranolová Bílá věž z cimbuřím, která v současnosti slouží jako rozhledna. Z plášťové hradby jádra, jakož i palácových budov, zůstaly zachovány pouze kusy zdiva. Pod Házmburkem, jižně pod kopcem, lze dodnes spatřit pozůstatky zaniklého podhradního městečka.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy