Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD HELFENBURK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Helfenburk

plán hradu

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 24. 9. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Helfenburk byl zbudován na vysokém kopci ve vrchovině Mlaka, zvaném Malotín (687 m n.m.). Areál hradu má půdorys téměř kruhu obehnaného valem a příkopem. Pouze na jihovýchodě, kde je terén nejstrmější, val a příkop chybí. Hrad měl celkem čtyři nádvoří. Do prvního z nich vede od severu brána v přízemí hranolové věže. Plocha prvního nádvoří je vymezena hradbou tvaru nepravidelné půlkružnice, z níž na severovýchodě vystupují tři protáhlé polookrouhlé plochostropé bašty se štěrbinovými střílnami. Hradby i bašty nesly kryté střelecké ochozy. Spolu s branskou věží jsou dílem Václava Vlčka z Čenova z konce 15. století. Zda však z téhož období pochází celé první předhradí či zda již v místě pozdně gotického opevnění stávala nějaká starší fortifikace, nevíme; jeví se to ale jako pravděpodobné. K severní hradbě prvního předhradí přiléhaly rozměrné hospodářské budovy. Zhruba v polovině přepažuje hradní areál hradba zakončená na východě, ve styku s okružní hradbou třetího nádvoří, subtilní válcovou věží o průměru pouhých 6 metrů a síle zdiva 1,3 metru v patře. Za touto věží přechází příčná hradba v plášť jedné ze tří výše uvedených pozdně gotických bašt. Okrouhlý plášť bašty se stáčí směrem k severu a vytváří tak komolý vrchol druhého nádvoří, které má tvar zhruba rovnoramenného trojúhelníku. V jeho severozápadním rohu, výrazně vybíhajícím do plochy prvního nádvoří, bývala druhá brána. Kulisová brána s malým předbraním byla přístupná po mostě přes příkop. Odolnost brány zvyšovala velká válcová věž vetknutá do hradby druhého předhradí na skalce nad bránou. Vstup do věže, jenž má dosahuje průměru téměř 10 metrů při hrubosti pláště 2,5 metru, umožňoval sedlový portálek v patře. Při západní, krátké hradbě druhého předhradí pokračuje cesta směrem na jih ke třetí bráně, která má podobu nízké lichoběžníkové věže, západním čelem přiléhající k obvodové hradbě třetího nádvoří. Patrně koncem 15. století bylo opevnění v této části zesíleno malým parkánem před příčnou hradbou a věž dostala předbraní, před nimž byl vyhlouben příčný příkop. Za třetí bránou, za níž bývala po levé straně studna, se rozprostírá téměř půlkruhové třetí nádvoří hradu. Ve 14. století byla jeho plocha vymezena hradbou s cimbuřím, která byla na sklonku století 15. zvýšena a osazena střeleckým ochozem. K hradbě přiléhala po obvodu provozní zástavba, která prošla v 15. a snad částečně i 16. století procesem rozšiřování. K nejmladším stavbám na Helfenburku náleží bezpochyby i velká budova přimykající se k hradbě pod malou věží a kuchyně přiléhající k příčné hradbě vedle studny. Východní čelo kuchyně navázalo na zeď parkánu o šířce 5 – 6 metrů, který směrem do třetího nádvoří, tj. na západě, jihu a východě obklopoval hradní jádro, stojící v nejvyšším místě staveniště. Jádro mělo podobu obdélníku o rozměrech zhruba 38 × 18 metrů, přiléhajícího na severu k příčné hradbě, tvořící jižní frontu druhého nádvoří. Brána do jádra byla prolomena v hradbě, která spojovala dva obdélné, rovnoběžné paláce se severojižní orientací. Severní čela paláců se přimykala k severní příčné hradbě, kterou paláce o patro převyšovaly. Jednalo se o souměrné dvoupatrové budovy, členěné v každém patře do dvou místností. Na svou dobu neobvyklý komfort paláců zajišťovala mimo náročné vybavení velká obdélná okna a táflovaná komora, jejíž zbytky jsou dosud patrné v patře východního paláce. Spojení jednotlivých komnat umožňovala dřevěná arkádová chodba na kamenných sloupech, obíhající do čtverce nádvoří. Pod oběma paláci bývaly prostorné sklepy.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z hradu Helfenburku se do současnosti dochovaly mohutné zříceniny, které jsou postupně konzervovány a upravovány. Dominují mu zejména dvě válcové věže, z nichž malá slouží jako rozhledna. Z palácového jádra zůstalo vysoké obvodové zdivo, jehož střepy dosahují do výše druhého patra. Poměrně dobře zachované jsou ale i obvodové hradby a zbytky hospodářských budov na prvním a třetím nádvoří. Na prvním nádvoří byla v době nedávné zřízena provizorní dřevěná krčma, kde naleznou výletníci odpočinutí v horkých letních měsících.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy