Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD KAŠPERK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 29. 11. 2011
Historie objektu:

Příkaz ke stavbě hradu Kašperka - původně Karlsbergu - vydal roku 1356 císař Karel IV. Vítovi zvanému Hedvábný. Hrad byl dobudován počátkem šedesátých let 14. století a udělen do zástavy pražskému arcibiskupovi Janu Očkovi z Vlašimi. Jako jeho další zástavní držitelé jsou uváděni Jan z Leuchtenberka (1379) a Habart z Hartenberka (1402). Roku 1411 získal tehdejší zástavní držitel Petr Zmrzlík ze Svojšína od krále Václava IV. svolení k opravě hradu. Po jeho smrti roku 1421 přešel hrad na jeho syna Petra, který stál za husitských válek na straně císaře Zikmunda. Od čtyřicátých let 15. století podnikala posádka Petra Zmrzlíka výpady do Bavor. Roku 1454 vyplatil Kašperk Zdeněk Konopišťský ze Šternberka; a ač patřil tento mocný šlechtic k významným představitelům Jednoty zelenohorské, v následném odboji české šlechty proti králi Jiřímu z Poděbrad Kašperk na rozdíl od některých jiných hradů významnější roli nesehrál. Zdeňkův syn Zdislav přenechal hrad roku 1487 Bohuslavovi ze Švamberka; Švamberkové pak drželi Kašperk až do roku 1533, kdy jej vyplatil Jiří z Lokšan. Ten za své věrné služby Ferdinandovi I. obdržel od císaře panství Březnici, načež Kašperk panovníkovi vrátil. Ferdinand I. hrad s panstvím zastavil roku 1553 Ludvíku Tovarovi z Tovaru, od jehož syna - rovněž Ludvíka - získal zástavu Jan Vchynský z Vchynic. To však již byla pouze labutí píseň hradu Kašperka i kašperského panství. Když roku 1584 císař Rudolf II. panství rozprodal, zůstaly při hradu pouhé čtyři (!) vesnice a roku 1617 získala zboží do dědičného držení obec Kašperské Hory. A to je také okamžik, kdy se hrad Kašperk poprvé uvádí jako "zámek pustej". Chátral a rozpadal se až do druhé poloviny 20. století, kdy bylo přistoupeno k částečné konzervaci a rekonstrukci jeho zřícenin. Dnes patří hrad Kašperk Kašperským Horám a je volně přístupný veřejnosti.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Český král Šternberkové Švamberkové
 
Galerie významných osobností spjatých s objektem:
Karel IV. Lucemburský (14. 5. 1316 - 29. 11. 1378)
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy