Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD KAŠPERK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Kašperk

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 29. 11. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Kašperk zaujal vrchol vysokého kopce, či spíše strmého výběžku hory Ždánova u Kašperských Hor. Volba staveniště byla velmi výhodná a do značné míry kompenzovala kvalitativní nedostatek hradního opevnění - téměř naprostou absenci jakýchkoliv prvků aktivní obrany. Hradní areál má půdorys téměř oválu o délce 300 m. Vstup do něj byl bránou přes příkop na západě; přístupová cesta pak prošla protáhlým předhradím pod severní hradbou jádra a na jeho západním konci se stočila k jihu do druhé hradní brány. Druhá brána byla přístupná pouze po stěžejkovém mostě, jak o tom dodnes svědčí charakteristické podlouhlé štěrbiny v hradbě nad bránou. Vstup do druhého předhradí, rovněž protáhlého a vnořeného do předhradí prvního, střežil po levé straně objekt hranolového půdorysu, patrně strážní věž. Na druhém předhradí stávaly objekty hospodářského charakteru, o nichž lze dnes již jen málo říci, protože jsou zcela srovnané se zemí. Na východě je druhé předhradí ukončeno příkopem, za nímž se nachází téměř obdélníkové hradní jádro. Jeho ústřední stavbou je obdélníkový palác sevřený mezi dvěma hranolovými věžemi, značně podobný hradnímu paláci na rovněž karlovské Radyni. Palác měl tři patra; vstup do hospodářského přízemí byl možný po můstku z jižní hradby jádra. Vyšší podlaží byla obytná: první nadzemní podlaží bylo rozčleněno na čtyři místnosti, podlaží druhé obsahovalo velký sál se dvěma postranními místnostmi. V prvním podlaží je dodnes dobře patrný zbytek táflované komory s pyramidově uspořádanými okny. Věže převyšovaly palác o dvě patra a byly zakončeny kamenným ochozem; z důvodu lepší odolnosti proti požáru měly střechy zbudovány ze speciálně na míru pálených cihel, tzv. buchet. Z pozdějších staveb na hradě je třeba vzpomenout velkou obdélníkovou budovou purkrabství při západní hradbě jádra, která dnes ve své hmotě zahrnuje průjezd do jádra a která je patrně dílem pánů ze Švamberka, válcovou flankovací věž u první brány a konečně předsunutou baštu "Pustý hrádek", která zaujala nebezpečnou výšinu asi 400 m východně od hradu. Doba vzniku tohoto předsunutého opevnění, staršími autory nesprávně pokládaného za předchůdce hradu Kašperka, je nejistá; snad ji nechali zbudovat Šternberkové z obavy před obležením hradu vojsky Jiřího z Poděbrad v druhé polovině 15. století.

 
Interiér:

Původní interiér se v podstatě nedochoval. Expozice jsou instalovány v restaurované purkrabské budově při vstupu do jádra.

 
Současný stav:

Hrad Kašperk se dochoval v podstatě v té podobě, jak byl popsán výše. Jeho zříceniny jsou stále pomalu restaurovány, což je jistě dobře; ne vždy však úplně šťastným způsobem, jak o tom svědčí zastřešení východní věže jádra. Na druhé straně, dosud nevyužita zůstala šance k zastřešení paláce, ač právě na Kašperku je k tomu unikátní příležitost: tvar původní střechy je totiž dodnes patrný v podobě otisku na západní věži jádra.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy