Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD LELEKOVICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Lelekovice

vývojová analýza

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 28. 1. 2008
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Lelekovice stával na návrší uprostřed obce západně od kostela sv. Filipa a Jakuba. Jeho podobu známe dobře díky rozsáhlému archeologickému průzkumu J. Ungera provedenému na lokalitě v osmdesátých letech 20. století. Jednodílný areál má tvar oválu s osami 52 a 34 metrů, delší z nichž má orientaci jihozápad – severovýchod. Vstup do nádvoří vymezeného 2 metry silnou plášťovou hradbou vedl od jihu po mostě přes okružní příkop. Vjezd měl podobu buď průjezdu přízemím hranolové věže vysunuté z obrysu hradby do příkopu, nebo kulisové brány při její patě. Ústředním objektem byl obdélný čtyřprostorový palác, který přiléhal k plášťové hradbě na severozápadní straně. Mimo něj byly na jihozápadě k obvodové hradbě přistavěny dřevěná hospodářská stavení. Na sklonku 14. století se k věži na úrovni jejího předního průčelí připojila nová hradba, která po celém obvodu vymezila 3,5 – 5 metrů široký parkán a okružní příkop odsunula dále od staré plášťové hradby. Na východě se k věži přimkla malá hranolová vížka, do jejíhož přízemí byla umístěna první brána. Nové budovy navazující na palác jednak nahradily starší stavby lehké konstrukce na jihozápadě, jednak rozšířily hospodářské zázemí o obilnici na severovýchodě. Suterény byly plochostropé, přístupné schodišti z nádvoří. Archeologický průzkum také ukázal, že věž kryly prejzy, zatímco ostatní střechy byly šindelové. Neodhalil však studnu, jejíž existence se předpokládá v jihovýchodním, nejzničenějším úseku příkopu.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z lelekovického hradu se do dnešní doby dochovaly archeologickým průzkumem odkryté zbytky základů.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy