Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD LEVNOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Levnov

terénní náčrt

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 13. 11. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Levnov zaujal konec skalnaté ostrožny nad soutokem řek Oslavy a Chvojnice, jejíž relativní výška dosahuje až 110 m nad řekou. Přístup ke hradu byl možný pouze po náhorní plošině od východu, v jejíž jižní části cesta překročila příkop a vústila mohutnou věžovitou branou do předhradí. To bylo obehnáno dodnes částečně dochovanou hradbou, jejíž mocnost byla ještě zesílena třemi pilíři. V západní části nádvoří se cesta lomila do protisměru a stoupala k bráně do hradního jádra. Tam se nacházel podlouhlý dvojdílný palác se zdmi až 2,5 m silnými, který zaujal nejchráněnější místo staveniště. Nejzažší cíp ostrohu nad řekou byl opevněn nějakou dřevěnou konstrukcí.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z hradu Levnova se do dnešní doby dochovala prakticky jediná zeď, byť značné hrubosti a zesílená třemi mohutnými opěráky. Původní hradní nádvoří jsou do značné výšky překryta terénem. Patrné je i základové zdivo dvouprostorového paláce a šíjový příkop.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy