Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Povolit zobrazení
Hrad HRAD LICHNICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 29. 11. 2011
Historie objektu:

Na strategicky výhodně položeném kopci Světlíku v Železných horách vybudoval ve 12. století Smil z rodu Ronovců hradiště, které jeho stejnojmenný vnuk přestavěl v polovině 13. století na kamenný hrad. Hrad, dokončený před r. 1251, dostal tehdy módní německý název Lichtenburk (či Lichtemburk) a příslušná větev Ronovců se pak po něm psala. Smil z Lichtenburka patřil k předním představitelům české šlechty své doby; roku 1260 se zúčastnil bitvy u Kressenbrunu po boku Přemysla Otakara II. Ve třicátých letech 14. století směnil Jindřich z Lichtenburka Lichnici s králem Janem Lucemburským za litické panství. V r. 1355 zařadil Karel IV. ve svém zákoníku Majestas Carolina Lichnici mezi hrady za žádných okolností nezcizitelné; přesto byla často zastavována. Na počátku 15. století držel hrad Ješek z Trojovic, který z něj podnikal loupeživé výpravy. Král Václav IV. Lichnici r. 1410 vykoupil a královským majetkem zůstala až do husitských válek. Pražané oblehli hrad, který stál na straně císaře Zikmunda, v dubnu 1421 a purkrabí Petr z Chlumu jej bez boje vydal. Hrad získal Hynek Krušina z Lichtemburka, který však husity vzápětí zradil a již roku 1422 přenechal Lichnici jinému odpadlíkovi - Janovi Městeckému z Opočna. Lichnická posádka vedené Petrem Liškou, zmiňovaným jako “ukrutný purkrabí”, pak v následujících letech přepadala a vraždila Zikmundovy odpůrce na Čáslavsku. Z tohoto důvodu byl hrad v r. 1428 vojskem východočeských sirotků obležen. Tehdy se však poprvé ukázalo jeho odolnost - Jan Městecký kapituloval až po velkých bojích v listopadu 1429 a přislíbil přidat se k sirotkům. Hrad byl svěřen husitskému hejtmanovi Janu Hertvíkovi z Rušinova, který je zde připomínán ještě r. 1455. V r. 1458 vyplatil hrad král Jiří z Poděbrad. Zanedlouho nato sehrála Lichnice opět excelentní roli prvotřídní vojenské pevnosti - r. 1469 skončil u jejích hradeb vpád uherského krále Matyáše Korvína. V r. 1473 přešel hrad do majetku pánů z Rožmitálu a po nich Trčků z Lípy. Mocný rod Trčků se zasloužil jak o přestavbu a rozšíření hradu, tak i o založení vesničky Podhradí v jeho sousedství. Vilém Trčka byl pro dluhy nucen značnou část statků rozprodat; r. 1555 došlo i na Lichnici, kterou získali Robmhápové ze Suché. Za třicetileté války se Lichnice naposled zaskvěla jako pevnost. R. 1637 sem byla umístěna císařská posádka, která r. 1646 - i přes zajetí svého velitele - odrazila útok Švédů. Právě nesporné vojenské kvality se však staly hradu osudným. Po uzavření Vestfálského míru r. 1648 vydal císař Ferdinand III. nařízení zbořit některé hrady, které by se mohly stát opěrným bodem nepřítele a Lichnice byla zařazena mezi ně. Její opevnění bylo pobořeno a jako omezeně obyvatelná se uvádí ještě při dělení robmhápovských statků r. 1700. V 18. a 19. století úpadek hradu rychle pokračoval. Zvláště, když byla zřícenina postupně rozebírána místním obyvatelstvem na stavby v okolí. První pokusy o záchranu hradu se datují k počátku 20. století a jejich intenzita zesílila po r. 1933, kdy jej při první pozemkové reformě získal Klub českých turistů. Ten zahájil na hradě rozsáhlé konzervační práce, které pomalu pokračují dodnes.

 
Galerie rodů působících na objektu:
z Lipé z Lichtenburka Český král Trčkové z Lípy Robmhápové (Rábenhauptové) ze Suché
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy