Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Povolit zobrazení
Hrad HRAD LICHNICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Lichnice

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 29. 11. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Lichnice stával na kopci Světlíku v Železných horách. Staveniště má trojúhelníkový půdorys; hradba na jihozápadní straně byla chráněna vysokou strání a ještě nepřístupnější je strana severní, jejíž opevnění se tyčí nad roklí Lovětínského potoka. Pouze východní část areálu byla dobře přístupná a příliš nepřevyšovala úroveň okolního terénu. Hradbu zde kopírovala přístupová cesta, která na severní straně vstoupila branou do prostoru velkého polygonálního barbakánu “Na staré hospodě”. Zde se lámala do protisměru a po východu z barbakánu se vracela podél stejné hradby k jihu rovnoběžně se svojí přístupovou částí, od níž byla oddělena vysokým valem. V úrovni poloviční délky obvodové hradby jádra se cesta lomí v pravém úhlu k západu, aby přes široký a hluboký příkop vústila věžovitou branou do nádvoří vlastního hradu. Brána obdélníkového půdorysu svojí hmotou vystupuje z obvodu hradeb do příkopu; tato skutečnost umožňovala vstup z prostoru brány dvěma bočními brankami do parkánu, který s výjimkou severní strany obíhal hrad po celém obvodu. Za dobu své existence prošel hrad několika fázemi vývoje a i přes značnou dochovanost zřícenin není podoba jádra příliš dobře čitelná. Nejjasnější je situace v severovýchodním nároží, které po celou dobu existence hradu zaujímala mohutná válcová věž, která byla obytná. V severozápadním nároží postavili zakladatelé Lichnice nějakou budovou, která byla později přestavěna na podsklepený palác komplikovaného půdorysu. Nejsložitějším stavebním vývojem prošly objekty v nároží jihozápadním. O jejich značném významu svědčí fakt, že tato část hradu byla od ostatního nádvoří oddělena příkopem, v jehož blízkosti byla vyhloubena dodnes zachovaná studna. Původní podobu zástavby jihovýchodního nároží neznáme a hypotéza T. Durdíka, podle níž zde stávala věž s břitem, je dosti sporná. Skutečností však zůstává, že čelo budovy, jejíž zbytky se v tomto prostoru dodnes nachází, bylo - zřejmě v období před třicetiletou válkou - zesíleno mohutnou štítovou zdí. K hradbám na severní a západní straně přiléhají další budovy hospodářského charakteru. Rovněž v prostoru mezi bránou a okrouhlou věží se nachází základy prostorné budovy.

 
Interiér:

V podstatě se nedochoval. Zbytky jedné z budov při jihozápadní hradbě byly zastřešeny a upraveny na malé hradní muzeum.

 
Současný stav:

Z hradního jádra se dochovaly zříceniny hradeb, budov a torzo válcové věže. Před mohutným valem a hlubokým příkopem se nacházejí mohutné trosky barbakánu "Na staré hospodě".

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy