Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD LIPNICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 11. 12. 2011
Historie objektu:

Podle kronikáře Václava Hájka z Libočan byl hrad Lipnice založen r. 800 přemyslovským knížetem Mnatou; tento údaj se však nikterak nezakládá na historické skutečnosti. Ba co více, vůbec není jisté, zda hrad postavili páni z Lipnice, kteří se připomínají ve 13. století. Spíše se zdá, že jej založili až Lichtenburkové někdy okolo r. 1300. První nesporná zmínka o hradu pochází z r. 1316, kdy byl majetkem Raimunda z Lichtenburka; jistě se však k němu pojí už zpráva z r. 1314, kdy je zmíněn lipnický purkrabí Bernart. R. 1319 získal hrad Jindřich z Lipé, jehož rod panství vlastnil do r. 1370. Jak Lichtenburkové, tak páni z Lipé patřili k nejpřednějším velmožům v zemi, takže není divu, že stavba hradu byla pojata velkoryse. R. 1370 prodal Jindřich z Lipé zadlužené panství římskému císaři a českému králi Karlovi IV., který je dal r. 1376 do zástavy Bočkovi z Kunštátu. Držitelé Lipnice se pak od r. 1379 střídali v rychlém sledu: páni z Landštejna, Čeněk z Vartemberka, Oldřich z Rožmberka a nakonec – protiprávně – Jan Smil z Křemže. R. 1436 panství s hradem koupil Mikuláš Trčka z Lípy, který předtím zbohatl za husitských válek. Trčkové z Lípy, kteří náleželi mezi věrné stoupence Jiřího z Poděbrad, se ve druhé polovině 15. století vyšvihli mezi nejvýznamnější českou šlechtu a v této pozici setrvali až do třicetileté války. Lipnický hrad, který se stal jejich hlavním sídlem, významně rozšířili a opevnili: učinili tak zejména Burian Trčka z Lípy po někdy na počátku 16. století a Jan Trčka z Lípy okolo r. 1537. Trčkovskou hegemonii na Lipnici přerušili v letech 1561 – 1594 Thurnové, kteří přispěli ke zlepšení obytných kvalit hradu. R. 1594 koupil Jan Rudolf Trčka z Lípy od Martina Thurna Lipnici zpět a Trčkové ji pak vlastnili až do konfiskace r. 1634. Zkonfiskované panství předal r. 1636 císař Ferdinand II. francouzskému plukovníku v císařských službách Matoušovi z Vernieru. Brzy poté dolehly na Lipnici útrapy třicetileté války. R. 1639 přitrhlo k Lipnici šestnáct oddílů švédského generála Banéra a vydrancovalo městečko; hrad se tehdy ještě Švédům obsadit nepodařilo. Stalo se tak až po pro Švédy vítězné bitvě u Jankova, kdy se císařská posádka Lipnice bez boje vzdala generálmajoru Douglasovi. Pro široké okolí pak nastaly krušné časy, protože Švédové, často z hradu vyjíždějíc, dopouštěli se různých loupeží a násilností. V r. 1646 se sice císařští pokoušeli pevnost dobýt, ale bez úspěchu; vydrancovanou Lipnici Švédové opustili až po uzavření Vestfálského míru r. 1648. Vernierové, kteří lipnické panství vlastnili až do r. 1741, hrad opravili a provedli na něm některé barokní úpravy. R. 1741 se Lipnice zmocnili věřitelé a majetkové poměry panství se stabilizovaly až r. 1760, kdy je koupil hrabě Karel Josef z Palm-Gundelfingen. Karel Josef Palm ani nikdo další z jeho rodu neměl o starý hrad, který vyžadoval nákladné opravy, žádný zájem. V podhradí si Palmové postavili zámek a hrad poručili osudu, takže ten byl r. 1792 oceněn pouze ve výši stavebního materiálu. Situace se nijak nezlepšila ani za Trautmannsdorffů, kteří byli posledními soukromými šlechtickými vlastníky Lipnice v letech 1842 – 1925. Zkázu hradu přinesl požár r. 1869, po němž zůstal ležet v troskách. K významným destrukcím došlo na počátku 20. století, které vyvrcholily r. 1916 zřícením podstatné části velké věže. Reakcí na to bylo zřízení Sboru pro záchranu hradu Lipnice a zahájení drobných opravných prací r. 1917. Ty nabyly na intenzitě po r. 1925, kdy hrad koupil Klub českých turistů, a v různé podobě pokračovaly až do konce 20. století.

 
Galerie rodů působících na objektu:
z Lichtenburka z Lipé Římský císař jako český král z Kunštátu z Landštejna
Vartemberkové Rožmberkové Trčkové z Lípy z Thurnu a Valsassiny Vernier de Rougement
Palm - Gundelfingen Trautmannsdorffové
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy