Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Povolit zobrazení
Hrad HRAD LITOMĚŘICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 16. 1. 2011
Historie objektu:

Historický význam Litoměřic byl ve středověku velký. Litoměřické hradiště založili někdy okolo poloviny 10. století Přemyslovci, kteří tak upevnili svou knížecí moc na severní hranici rodícího se českého státu. Rozlehlé hradiště s kostelem leželo na tzv. Dómském vrchu, dnes však už po něm není ani stopy. Potvrzení pozice Litoměřic coby prvotřídního správního, církevního a obchodního centra představovalo založení litoměřické kapituly Spytihněvem II. r. 1057. Ve dvacátých letech 13. století bylo město, jehož střed se mezitím poněkud posunul, obehnáno kamennými hradbami. K velké změně přistoupil král Přemysl Otakar II., který ve třetí čtvrtině 13. století hlavní centrum správy přenesl ze starého hradiště na nově zbudovaný vrcholně středověký hrad. Litoměřice byly tehdy nejvýznamnějším královským městem severních Čech a čeští králové zde také – jistě na nově zbudovaném hradě – příležitostně pobývali. Římský císař a český král Karel IV. se ve třetí čtvrtině 14. století zasadil o zesílení městského opevnění a současně i o výraznou přestavbu hradu. Existence tzv. „Nového paláce“ je na hradě doložena r. 1359. Na počátku husitských válek představovaly Litoměřice jednu z nejpevnějších bašt katolické strany, kde se v letech 1420 – 1421 dokonce několikrát zdržoval uherský král Zikmund. V květnu 1421 odolaly útoku vojska Jana Žižky z Trocnova; pod trvalým a silným vnějším tlakem husitů, kteří měli na Litoměřicku své nejvýznamnější opěrné body, však nakonec postupně přecházejí do kališnického tábora. Tomu se pokusil vojensky zabránit sám král Zikmund, ani jeho útok na město však nebyl úspěšný. Změna „barev“ je dovršena převratem r. 1427, po němž se Litoměřice stávají jednou z největších opor radikálního husitství v zemi. Velký význam si pak město udrželo i po husitských válkách a za krále Jiřího z Poděbrad, když měly zastoupení v zemském sněmu a sídlil zde oblastní landfrýd. Ne tak litoměřický hrad, který pravděpodobně ovládli kališničtí měšťané. V 15. století hrad zaznamenal velký ústup ze slávy, který dovršilo jeho darování městu králem Vladislavem Jagellonským r. 1499. Utilitární využívání areálu městem, velký požár r. 1665 a přestavba objektu na pivovar (1767) pak postupně způsobily, že se toho z kdysi velkolepé královské rezidence v Litoměřicích do současnosti mnoho nedochovalo.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Český král
 
Galerie významných osobností spjatých s objektem:
Přemysl Otakar II. (1232 nebo 1233 - 26. 8. 1278) Karel IV. Lucemburský (14. 5. 1316 - 29. 11. 1378)
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy