Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Povolit zobrazení
Hrad HRAD LITOMĚŘICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Litoměřice

rekonstrukce půdorysu

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 16. 1. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Litoměřický městský hrad byl zbudován v nevýrazné poloze v severozápadním rohu opevnění města. Typologicky se jednalo o klasický středoevropský kastel: jeho jednodílný, mírně lichoběžný areál vymezovala po obvodu hradba, v jejíž nárožích stávaly věže. Ty byly na západě a snad i jihovýchodě, kde se existence věže dosud jen předpokládá, čtverhranné. Měly prakticky nulovou flankovací schopnost a proto byla ve 14. století odolnost severozápadního nároží zesílena okrouhlou věží či baštou, později zcela zaniklou. V severovýchodním nároží stávala věž okrouhlá, která možná střežila blíže nelokalizovanou vstupní bránu. Hrad obíhal po obvodu příkop, na severovýchodě a jihozápadě přeťatý napojující se městskou fortifikací. Proti městu hrad patrně ještě chránil i úzký parkán. Zástavba byla obvodová. Bezpečně prokázat se její existenci podařilo pouze při západní hradbě, kde stávalo palácové křídlo s prevétem na vnější straně; o tom, že se však různé budovy k obvodové hradbě přimykaly po celé její délce nejlépe svědčí ten fakt, že když ve 14. století přistoupil Karel IV. k přestavbě litoměřického hradu, nezbylo mu, než nový obdélný palác s malou kaplí vysunout před severní hradbu do příkopu.

 
Interiér:

Původní interiéry litoměřického královského hradu se nedochovaly – pouze jednodílné plochostropé prostory přízemí a patra Nového paláce se zbytky gotických architektonických detailů. V síle východní stěny paláce bývala malá kaple.

 
Současný stav:

Z litoměřického hradu se dochoval restaurovaný „Nový palác“ Karla IV., zbytek severovýchodní věže a část hradeb. Ostatní objekty zcela zanikly v provozu pivovaru, jakož i přiléhající městské zástavbě. Dojem z reliktu hradu v době nedávné znehodnotila přístavba moderního Domu kultury.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy