Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD LUKOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 17. 10. 2009
Historie objektu:

První nesporná zmínka o hradu Lukově je z roku 1332, kdy náležel pánům ze Šternberka. Hrad je však nepochybně starší, archeologické nálezy dokládají jeho existenci již v první polovině 13. století. Navíc s ním lze zřejmě spojovat údaj z listiny královny Konstancie z roku 1235, kde je vzpomínán “plebán lukovský Lambert”; to, že byl Lukov v první fázi své existence nepochybně královským hradem značného významu vyplývá i z autobiografie, kterou sepsal sám Karel IV., a Šternberkové jej získali teprve později. Matouš ze Šternberka byl velmi neklidným šlechticem a podnikal z hradu kořistnické výpravy na Moravu a do Uher. Tato činnost jakož i Matoušovy spory s uherským loupeživým rytířem Bielkem z Kornice který sídlil na nepříliš vzdáleném hradě Lednici. O tom, že spory byly vážné, svědčí i vzájemná korespondence mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem z roku 1466; vzniklá situace nakonec posloužila jako jedna ze záminek vpádu Uhrů do Čech a na Moravu, při němž byl i Lukov - snad roku 1469 - vojskem krále Matyáše dobyt a poškozen. Památkou na toto obléhání jsou pozůstatky obléhacích bašt na Tanečnici a Králkách a valový systém v sedle pod Tanečnicí. Studna odhalená při průzkumu tohoto tábora svědčí o zdlouhavosti a náročnosti vojenské akce, která byla proti hradu podniknuta a snad i o významu, kterou útočník jeho dobytí přikládal. Šternberkové drželi Lukov až do roku 1516 a zasloužili se mj. o vybudování jednoho z hradních paláců, kaple a rozsáhlého předhradí se dvěma nárožními věžemi - výstavba předhradí mohla být reakcí právě na výše zmíněné dobytí. V roce 1516 získali hrad Kunové z Kunštátu - kteří pokračovali ve stavební činnosti na hradě - a o 32 let později Nekšové z Landeka, kteří na něm sídlili až do počátku 17. století. Po smrti Lukrécie Nekšové v roce 1614 připadl hrad jejímu manželovi, kterým nebyl nikdo menší než Albrecht z Valdštejna. Za třicetileté války se hradu dotkly prudké boje. V letech 1621 - 1627 jej opanovali vzbouření Valaši v čele s Janem Adamem z Víckova, ale v říjnu 1627 je odtud vypudili císařští pod vedením generála Marradase. To však již byl hrad oficiálně majetkem Štěpána Šmída z Freyhofenu kterému ho Albert z Valdštejna prodal roku 1624. V roce 1643 se Lukova s pomocí Valachů zmocnili Švédové, kteří jej při svém ústupu 1. října značně pobořili. Po třicetileté válce již byly na Lukově prováděny pouze nejnutnější opravy a hrad živořil. Od Freyhofenů jej v roce 1663 koupili Minkvicové z Minkvicburku, poté jej ještě krátce vlastnili Rottalové (1710) a konečně od roku 1721 Seilernové. Ti však neměli o udržování hradu zájem; nějakou dobu zde sice ještě byly vrchnostenské kanceláře, ale i ty byly v roce 1773 přeneseny do vsi, hrad byl opuštěn a změnil se ve zříceninu.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Český král Šternberkové z Kunštátu Nekšové z Landeka Valdštejnové
Prusinovičtí z Víckova Minkvicové z Minkvicburku Šmíd z Frejhofen Rottalové Seilern-Aspang
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy