Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD MITROV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Hrad Mitrov
Kraj: Vysočina
Okres: ZR Žďár nad Sázavou
Pověřená obec: Bystřice nad Pernštejnem
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Zámek Mitrov - dochovaný
Hrad Bukov - výrazné pozůstatky
Tvrz Moravecké Pavlovice - nepatrné pozůstatky
Hrad Víckov - výrazné pozůstatky
Hrad Košíkov - nepatrné pozůstatky
Hrad Žďárec - nepatrné pozůstatky
Tvrz Skryje - zaniklý
Hrad Pernštejn - dochovaný
Hrad Rysov - zaniklý
Hrad Černvír - zaniklý
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 15. 1. 2009
Název objektu:
Mitrov
 
Bližší charakteristika:
Volně přístupný
 
Adresa objektu :

Zřícenina hradu Mitrov, na pozemku parc. č. 68, k.ú. Mitrov, Mitrov, 592 53

Hrad Mitrov - čtyřhranná věž v severozápadním nároží předhradí od severu
Hrad Mitrov, původně sídlo pánů z Mitrova a nakonec majetek pánů z Pernštejna, náleží ke skupině hradů ležících severozápadně od Tišnova. Do současnosti se z něj dochovaly jen malé zbytky, takže jeho návštěvu doporučujeme spíše ve spojení s blízkými zříceninami hradů Bukova a Víckova.
Historie objektu:
Spolu s Víckovem nahradil Mitrov záhy zaniklý hrad Bukov. V letech 1340, 1346 a 1351 se po Víckově postupně píší bratři Bernard, Archleb a Bohuslav, avšak již roku 1358 se v Bohuslavově predikátu objevuje Mitrov. Jeví se tudíž jako pravděpodobné, že hrad vznikl na Bohuslavově dílu zboží a že Bohuslav byl jeho stavebníkem. Roku 1365 prodal - pokračování zde
Popis objektu:
Hrad stával na výběžku do meandru říčky Bobrůvky, asi 2 km východně od Strážku. Na západě spadala ostrožna dosti příkře k říčce; na ostatních stranách obklopil areál 15 - 18 m široký a až 7 m hluboký příkop a val. Na jižní straně byl příkop dokonce dvojnásobný. Vstup do dvojdílné dispozice byl od severu. Opevnění první brány, - pokračování zde
Rodinný pension Zámecký mlýn
Rodinný pension Zámecký mlýn
Nový svět 158, Lomnice, 679 23
Tel.: +420 777 223 667,
www.novy-svet.cz
pension@novy-svet.cz
novy-svet@novy-svet.cz,

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy