Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD NA BLEŠENSKÉM VRCHU
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad na Blešenském vrchu

terénní náčrt

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 30. 9. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Blešenský vrch je dominantní homolovitá kupa (520 m n.m.), jejíž táhlé temeno s orientací jihovýchod – severozápad poskytlo příznivé podmínky pro výstavbu opevněného objektu. Přístupová cesta vede z vísky Blešno na západním úpatí kupy kolem hospodářského dvora na severu a dále – stále při patě kupy – na jihovýchod, kde se spojuje s cestou od Dřemčic. Zde se otáčí do protisměru a zvolna stoupá po východním úbočí až k místu, kde k ní z vrcholu sestupuje úzký skalní výchoz. Zde, v místě přirozeného zúžení, lze předpokládat bránu do předhradí. To bylo vymezeno po levé straně příchozího táhlým hřebenem kopce a na straně opačné obvodovou fortifikací, z níž zůstal na severu fragment v podobě valového tělesa. Cesta předhradím stoupá dále ve svahu na severozápad, kde dosahuje místa druhé brány: brána neznámé podoby vedla do dalšího nádvoří, které mělo podobu vyrovnané terasy. Při obvodové fortifikaci, jejíž podobu neznáme, stávala na východě a severovýchodě zástavba neznámé podoby a rozsahu. Nějaký zhruba půlkruhový objekt se zaoblenou vnější stěnou (o průměr asi 12 m) stával i v těsném severozápadním sousedství brány; do současnosti se ovšem dochoval tak špatně, že nelze ani určit, zda se jednalo o zděnou budovou či (zemní?) baštu. V jižním rohu vystupuje z nádvoří vrcholové skalisko, jehož temeno bylo zarovnáno – nejspíš pro věž. Pod skálou v nádvoří byla vyhloubena cisterna a na opačné straně – na jihovýchodě – příkop, za nímž se táhne – v ose stavby – dlouhá, velmi úzká terasa s vyvýšeným jihovýchodním koncem; za ním už následuje jen další příkop, zarovnaná trojúhelníková plošinka a strmý svah. Výše uvedená terénní situace zřejmě představuje velmi specifický opevňovací prvek: vysunuté opevnění, které mělo za úkol kontrolovat přístupovou cestu a jaké známe z několika hradů doby husitské.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z hradu na Blešenském vrchu se do současnosti dochovaly pouze terénní náznaky, které sotva dovolují učinit si alespoň rámcovou představu o jeho podobě. Hradiště pokrývá les.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy