Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD OSTROMEČ
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Hrad Ostromeč
Kraj: Středočeský
Okres: PB Příbram
Pověřená obec: Sedlčany
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Hrad Kozí hřbet - výrazné pozůstatky
Tvrz Křepenice - dochovaný
Tvrz Zvírotice - zaniklý
Zámek Červený Hrádek - dochovaný
Tvrz Zrůbek - nepatrné pozůstatky
Tvrz Benice - nepatrné pozůstatky
Tvrz Ústupenice - nepatrné pozůstatky
Zámek Skrýšov - dochovaný
Hrad Vysoký Chlumec - dochovaný
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 11. 5. 2013
Název objektu:
Ostromeč
 
Bližší charakteristika:
Volně přístupný
 
Adresa objektu :

Zřícenina hradu Ostromeč, na pozemcích parc. č. 2017, 2018, 2019 a 2020, k.ú. Radíč, Hrazany, 264 01

Hrad Ostromeč - zbytek klenby sklepa zadní budovy hradu
Dvě či dokonce jedna hvězdička u většiny objektů znamená, že návštěva dotyčného objektu nebude pro většinu návštěvníků příliš zajímavým zážitkem a že ji v podstatě nelze příliš doporučit. V případě hradu Ostromeče by však takové vyjádření bylo zločinem spáchaným nejen na naší historii, ale i na poznání pevnostní architektury doby husitské. Pravda, zbytky hradu nejsou velké a návštěva jinak krásného místa na impozantním skalisku nad řekou bude těžce znehodnocena mimořádně hustým náletovým porostem. Sotva kde je však možno studovat vzájemné vztahy hradních fortifikací a obléhacích prací jako zde. A navíc: hrad Ostromeč je patrně jediným objektem, který dokázal odolat náporu vojsk státní moci za vlády Jiřího z Poděbrad...
Historie objektu:
Kdy vznikla první středověká fortifikace na hoře Ostromeč, nelze s jistotou říci. V sousedství hory bývalo keltské oppidum a někteří autoři jsou toho názoru, že v místě dnešního hradu stávalo menší vladycké sídlo zvané Hradnice. Spíše se však zdá, že základy hradu položili až husité vedení hejtmanem Janem Hvězdou z Vícemilic, - pokračování zde
Popis objektu:
O podobě velmi rozsáhlého hradu Ostromeče umíme za současného stavu poznání říci jen málo. Nejenže neznáme jeho přesnou podobu ani jednotlivé vývojové fáze, ale někdy nejsme dokonce ani sto odlišit hradní opevnění od zemních prací obléhatelů. Situaci navíc komplikuje kontakt středověkých fortifikací se staršími keltskými stavbami. - pokračování zde
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy