Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD PAJREK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Pajrek

terénní náčrt

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 26. 7. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Pajrek stával na vysokém kopci jižně od Nýrska. Svým rozsahem a podobou se Pajrek blížil zemanské tvrzi: jeho hlavním a naprosto dominantním objektem byl obrovský (16 × 16 m) donjon, doplněný o nevelký dvorek uzavřený hradbou se subtilní čtverhrannou věží v severovýchodním nároží. Donjon, jehož severní průčelí tvořilo podstatnou část severní fronty hradu, měl minimálně tři plochostropá patra; vstupovalo se do něj portálkem v prvním patře. Po vnějším obvodu hrad zajišťoval systém valů a příkopů.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Dominantou hradu Pajrku je i dnes ohromná obytná věž, či spíše zdivo jejího vnějšího pláště, které se – s výjimkou jižní strany – dosud dochovalo ve značné výšce. Patrný je i střep malé věže, zlomky hradeb, příkopy a valy.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy