Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD PERŠTEJN
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Perštejn

terénní náčrt

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 29. 11. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Perštejn, jehož zbytky se dodnes nalézají na prudkém kopci u stejnojmenné obce, náležel k velkým a nepochybně výstavným šlechtickým hradům. Jeho stavební vývoj měl několik fází, které však bez archeologického průzkumu lokality není možné bezpečně rozpoznat. Totéž platí i o podobě samotného hradu, jehož zříceniny jsou sice dosud mohutné, ale při značných terénních nánosech poměrně špatně čitelné. Trojdílná dispozice nepravidelného půdorysu byla obehnána příkopem a valem, na severu dvojnásobným. Vstup do předhradí vedl od severozápadu dvěma za sebou následujícími branami pod velkou věží. Hradba předhradí, dodnes dobře dochovaná, dosahovala značné hrubosti i výšky; odolnost vstupu ještě zvyšovala subtilní hranolová věž. K hradbám předhradí přiléhaly hospodářské objekty, jejichž relikty jsou dobře patrné zejména na severovýchodní straně. Cesta se v tomto prostoru stáčí na jih do nálevkovitého prostoru vymezeného hradbou přehradí a ohradní zdí výše položeného středního hradu. Brána do něj se nacházela na jihovýchodě, v místě hranolové bašty vystupující z obrysu obvodové hradby předhradí do příkopu. Kudy vedl vchod do horního hradu, stojícího ještě nad výškovou úrovní hradu středního, není patrné. Jádro mělo podobu téměř oválu vymezeného plášťovou zdí, k níž přiléhaly četné budovy. V jeho sousedství severním směrem, mimo obvod plášťové zdi, stával mohutný okrouhlý bergfrit, kontrolující vstup do předhradí. Věž, přístupná snad v patře padacím můstkem z jádra, byla vetknuta do obvodové hradby středního a dolního hradu. V úzkém prostoru mezi věží a jádrem se v hradbě dosud dochovala branka do parkánu, obíhajícího věž i jádro od severozápadu na jihozápad. Na jihu přechází parkán v obezděný dvorek nejasného účelu, zakončený nad svahem obloukem hradby baštovitého charakteru.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z hradu Perštejna se do současnosti dochovaly mohutné, avšak poněkud nepřehledné zříceniny. Těm dominuje polovina bergfritu tyčící se dosud na nejvyšším místě kopce a mohutná hradba s bránou do předhradí. Z hradního jádra zůstaly pouze malé zbytky s výraznými terénními nerovnostmi po zaniklých budovách a zasutých sklepech. Na návrší proti hradu se nacházejí zbytky obléhacího tábora z roku 1451. Stejně jako areál hradu je i toto místo zarostlé hustým lesem.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy