Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD ROŽMBERK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Rožmberk

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 16. 1. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Staveništěm hradu Rožmberka se stal táhlý ostroh v meandru řeky Vltavy nad stejnojmenným městečkem. V podstatě se jedná o dva navzájem spojené hrady a asi se již nedozvíme, zda byl objekt koncipován od samého počátku jako dvojhrad či zda byl dodatečně rozdělen. Jako dvojhrad je Rožmberk poprvé výslovně zmíněn roku 1412. Starší částí je tzv. Dolní hrad v jihozápadní, nižší části ostrožny. Přízemí ústřední hranolové věže zcela na jihozápadě dokonce dodnes obsahuje zachované románské okénko. Objekt téměř obdélníkového tvaru měl ještě jednu, menší hranolovou věž na severovýchodě a dlouhý gotický palác neznámého stavebního vývoje při delší straně na jihovýchodě. Ze severovýchodu uzavírala areál Dolního hradu hradební zeď. Brána do Dolního hradu se nachází pod menší věží na severovýchodě; není však vyloučeno, že původně mohla být proražena v hradbě u paty staré hranolové věže a k přeložení vstupu došlo až v souvislosti s propojením s Horním hradem. Za posledních Rožmberků a Švamberků byl hradní palác zvýšen o jedno patro a v místě vstupního čela vyrostla nová budova. Konečně, přestavba za Buquoyů v letech 1840 – 1857 přinesla nahrazení severozápadní hradby novou obdélníkovou budovou a přestavbu objektu v tehdy převládajícím novogotickém slohu. Co se tzv. Horního hradu na severozápadě týče, za současného stavu poznání o něm můžeme spolehlivě prohlásit máloco určitého. Dochoval se z něj volně stojící okrouhlý bergfrit zvaný „Jakobínka“, původně opatřený ochozem vyloženým na konzolách a ukončený dosud zachovanou zděnou helmicí. O podobě ostatních objektů Horního hradu nelze bez provedení archeologického průzkumu ani spekulovat; budovy v tomto prostoru v současnosti stojící jsou totiž mladšího původu, z druhé poloviny 16. a pak i z 18. a 19. století.

 
Interiér:

Interiéry na hradě Rožmberku jsou cenným dokladem o období romantismu druhé poloviny 19. století, ale i zajímavým svědectvím o dávnější minulosti. Hlavním „architektem“ hradních interiérů byl Jiří Jan Jindřich Buquoy, který většinu cenných sbírek nashromáždil vášnivou sběratelskou činností v letech 1843 – 1855. V hradních interiérech se prolínají dvě tradice: rožmberská a buquoyská. Tzv. Rožmberská síň, bohatě zdobená rožmberskými motivy, zahrnuje portréty významných Rožmberků, včetně místní Bílé paní – Perchty z Rožmberka. Buquoyská tradice – Buquyové mají předky v rodu Loguevalů, známém už z dob křížových výprav – se nejvíce odráží v novogotickém interiéru Křižácké galerie, bohatě vyložené dřevem s kopiemi portrétů vůdců křížových výprav, jejichž originály jsou uloženy ve Versailles. Snad nejkrásnější prostorou hradu je renesanční, tzv. Rytířský sál s malířskou výzdobou z let 1600 – 1607 a malovaným kazetovým stropem s groteskními motivy. Malba ve výklenku „Alegorie hudby“ patří k vrcholným dílům období manýrismu v Čechách. K dalším pozoruhodným hradním prostorám náleží zbrojnice se sbírkou zbraní a zbrojí z různých období, obrazárna s díly slavných malířů, např. K. Škréty, J. Kupeckého, V. V. Reinera a N. Grunda, tzv. Malá jídelna s obrazem antverpského malíře J. Grimmera „Zázračné nasycení na hoře“ a tzv. Knížecí pokoj s obrazem M. Rottmayera „Lot a jeho dvě dcery“.

 
Současný stav:

Hrad Rožmberk se dochoval v té podobě, jak byl popsán výše.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy