Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD RYCHLEBY
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Rychleby

půdorysné zaměření

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 27. 12. 2010
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Rychleby stával na strmém výběžku Přílbového vrchu (425 m n.m.) nad údolím Račího potoka. Půdorys areálu má tvar nepravidelného oválu. Stavba vznikla, zdá se, minimálně ve dvou fázích. Nejstarší jádro sestávalo z jednodílného podsklepeného paláce na západě a mohutného bergfritu kruhového půdorysu o průměru více než 10 m. Bylo obklopeno hradbou, valem a příkopem. Vstup do něj byl patrně z východu, přímo proti věži stojící uvnitř nádvoří. Tato struktura je typická pro všechny wüstehubské hrady. Při pozdějších přestavbách byl vstup do jádra přeložen na jeho západní stranu; přicházelo se k němu parkánem, který jádro obklopil téměř ze všech stran. Nejvíce zesíleno bylo opevnění na přístupové jihovýchodní straně - parkán obíhající jádro zde byl rozdělen ještě jednou hradbou a před dnes zcela zaniklou branou do parkánu byl postaven ještě jeden krátký parkán. Ten byl zakončen v jihovýchodním rohu čtverhrannou věží, v níž bývala první brána a do níž se vstupovalo přes most, který překlenul hluboký a široký příkop; před tím byl výše zmíněný mohutný val, obklopující hrad ze tří stran. Rovněž počet budov jádra se rozrostl. V sousedství brány do jádra stávaly dvě budovy, které patrně sloužily jako stáj a kuchyně. K jižní části hradby obíhající jádro byla přistavěna obdélníková nepodsklepená budova nejasného účelu. Na skalce vedle ní možná býval vstup na hradební ochoz, upravený na počátku 20. století na romantickou vyhlídku. Skromný rozsah a podoba hradních budov nesvědčí pro sídelní, nýbrž strážní funkci hradu. Opevnění hradu, byť mohutné (síla hradeb až 2,5 m), lze označit jako konzervativní. Patrná je absence snahy o aktivní obranu, snad s výjimkou masivní hranaté věžice vedle první vstupní brány.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z hradu Rychleb se do dnešní doby zachovaly výrazné zbytky hradeb, budov jádra, torzo bergfritu, mohutný val i hluboký příkop. Z vyhlídky na jižní straně je krásný pohled do údolí Račího potoka. Bohužel je však nutno konstatovat, že prostorné hradní nádvoří, jakož i celý areál, začínají zarůstat křovinami. Rovněž destrukce některých částí hradu je progresivně na postupu, což je jistě velká škoda.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy