Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD ŠARFENŠTEJN
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Šarfenštejn

zaměření hradu

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 15. 11. 2007
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Šarfenštejn stával na úzkém čedičovém ostrohu obtékaném řekou Ploučnicí, jihovýchodně od Benešova nad Ploučnicí. Rozeklaný srázný hřbet dal hradu nejen jméno, ale i táhlý úzký půdorys. Přístupová cesta ke hradu vedla od severu; postupně byla přerušena třemi příkopy. Za prvním příkopem bylo malé předhradí, z jehož ohrazení ani zástavby nic nezbylo. Za druhým příkopem se tyčí mohutné skalisko, u jehož paty stojí na severozápadě silná zeď, která přístupovou cestu přehradila a v níž byla prolomena kulisová brána. Někdy v pozdější době byla zeď na příkopem podepřena mohutným pilířem. Zcela sevřena od západu hradbou nad prudkým svahem a od východu zmíněným skalním blokem, táhne se cesta po západním úbočí ostrohu na jih, kde byla přerušena třetím příkopem. Někde v těchto místech musely stávat hospodářské budovy, na které by jinak ve značně stísněném hradu nezbylo místo. Za třetím příkopem je na konci hřebene další skála, na níž stávalo nevelké pětiúhelníkové jádro. Minimálně na jihu a východě obíhal jádro parkán nejasného stáří. Vzhledem ke strmosti terénu byl parkán tak úzký, že jej na jihovýchodě přetínal mohutný opěrák a aby byl vůbec obráncům umožněn v parkánu plynulý pohyb, musela být ve zmíněném pilíři proražena malá branka. Do severozápadního nároží jádra, vysoko nad příkopem i mostem s přístupovou cestou, byl v nějaké pozdější stavební fázi vevázán okrouhlý bergfrit; na tom stálo – mimo terénní konfigurace – hlavní těžiště obrany hradu. Zcela zaniklý palác neznámé podoby stával v jihovýchodním rohu dispozice. Byl zpevněn dvěma pilíři, o jednom z nichž již byla řeč v souvislosti s vedením komunikace parkánem.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z hradu Šarfenštejna se sice do současnosti dochovalo relativně málo, ale i toto málo dosud působí impozantním dojmem. Mimo příkopů se totiž jedná o spodek věže a části mohutných hradeb s pilíři.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy