Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD SEEBERG
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 10. 1. 2019
Historie objektu:

Hrad Seeberg (či Ostroh) se poprvé připomíná v zástavní listině císaře Ludvíka Bavorského z r. 1322. Ludvík Bavorský tehdy zastavil hrad a celé Chebsko českému králi Janu Lucemburskému za příslib pomoci při jeho kandidatuře na císařský trůn. Po nevyplacení zástavy se stal Seeberg majetkem Koruny české. Archeologický průzkum P. Šebesty však ukázal, že hrad Seeberg založil už dávno předtím – někdy okolo r. 1200 – některý z chebských ministeriálů. Z této doby však bohužel o Ostrohu nemáme žádné informace. R. 1349 potvrdil král Karel IV. městu Cheb příslušnost hradu Seeberg k Čechám a současně udělil právo dosazovat a odvolávat úředníky pověřené správou panství. S výjimkou několika málo let před r. 1395 pak město Cheb hrad drželo až do r. 1434. R. 1434 daroval císař Zikmund seebergské zboží svému kancléři Kašparu Šlikovi, jehož rod je držel do r. 1461. V letech 1461 – 1485 náležel hrad, tehdy značně sešlý, Junckerům. Po nich přešlo panství zase krátce na Šliky; r. 1497 prodal Mikuláš III. Šlik hrad Ostroh bratřím Konrádovi a Joštovi z Neubergu (Najperka). Byla to neklidná doba, protože v kraji řádil loupeživý rytíř Jorg z Zedwitz (Cedvic), který plenil mj. i seebergské panství. Tyto nepokoje trvaly až do r. 1519. Nejspíš za Neubergů byl hrad Ostroh renesančně přestavěn. Před r. 1582 ho Jan Albrecht z Neubergu prodal Jiřímu Wolfovi z Brandu, jehož dědicové pak hrad vlastnili do r. 1635; onoho léta Kryštof Jindřich z Brandu prodal seebergské panství císařskému rytmistrovi Melchioru Adamu Moserovi von Öttingen. Ten však vzápětí koupil ještě Hazlov, jemuž dal přednost, a proto také ještě r. 1635 Ostroh prodal Vítu Dětřichovi ze Steinheimu. V dubnu 1648 hrad dobyli a vypálili švédští vojáci generála Königsmarka. Vít Dětřich ze Steinheimu však nechal hrad opravit. Konec rodu Steinheimů byl podivný. Vít Dětřich zemřel 5. dubna 1657 a o pouhý den později i jeho jediný syn a dědic Hubert Gottfried. Ostroh se pak stal českým komorním statkem - do r. 1664, kdy jej císař přenechal svému kancléři Janu Hartwigovi, od něhož Seeberg r. 1666 koupil císařský plukovník Jacques Gerard. R. 1703 plukovníkovi synové hrad a panství prodali městu Cheb. A tomuto staronovému vlastníkovi, který pak na hradě ještě čas od času prováděl nějaké opravy a stavební úpravy, už Seeberg zůstal. Naposledy byl důkladně opraven v poslední čtvrtině 20. století a přeměněn v muzeum.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Český král Šlikové Komorní statek český Nosticové
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy