Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD SEEBERG
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Seeberg

půdorys jádra

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 10. 1. 2019
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Seeberg stojí na skalnaté ostrožně vybíhající nad zákrut Slatinného potoka. Jeho stavební vývoj známe díky archeologickému průzkumu P. Šebesty (1976 – 1977) poměrně dobře. Již původní románská dispozice z přelomu 12. a 13. století byla dvojdílná. Za příkopem se na východě rozprostíralo hradbou obehnané předhradí, do něhož se vcházelo průjezdem v hranolové věži. Branská věž byla celým svým objemem vysunuta před hradbu do příkopu. Jádro hradu leželo za dalším, patrně již v době vzniku zdmi uzavřeným šíjovým příkopem. Obdélná palácová budova stála při hradbě v severovýchodním koutě nádvoří; jak vypadala nejstarší zástavba jádra na západě, není známo. Ještě někdy v první polovině 14. století došlo – z neznámých důvodů – k razantní přestavbě jádra. Nádvoří vlastního hradu tehdy přeťal třetí příkop, který spolu s novou příčnou zdí uzavřel střední, centrální část hradu. V ní byla rozšířena kapacita obytných a reprezentačních prostor tím, že při jižní hradbě povstal nový, mírně lichoběžný palác. Novou podobu dostal i vstup, když před původní kulisovou bránu v románské hradbě byla vysunuta dlouhá budova s průjezdem. Odolnost vlastního hradu na jihu a východě pak ještě zesílila parkánová zeď s pilíři. Zadní část hradu za třetím příkopem zůstala sice uzavřená, ale bez jakékoliv zástavby. Přicházelo se do ní brankou z jádra a po padacím mostě s vyzděnou šachtou. V 16. století byl tento most zrušen, třetí příkop zasypán a plocha zadního hradu vyrovnána a proměněna v zahradu. Východní rameno parkánu vyplnila nová renesanční budova s přízemní arkádou na nádvorní straně, čímž byly oba starší paláce a branské stavení jádra propojeny v jeden celek. Někdy po třicetileté válce byly budovy jádra zvýšeny o jedno patro, čímž získaly svou současnou výšku. V letech 1724 – 1726 byl padací most do jádra nahrazen mostem kamenným a někdy okolo r. 1800 byla zbořena vstupní věž do předhradí, kde mezitím – a částečně ještě i v 19. století – při hradbě na jihu a východě povstaly nové hospodářské budovy. Někdy po r. 1846 byl zrušen most do předhradí a zasypán první příkop.

 
Interiér:

V interiérech se dochovaly gotické a renesanční architektonické články. Většina vnitřních prostor hradu má ploché stropy, klenutá je černá kuchyně s dobovým zařízením. Expozice obsahují nábytek z 19. století (empír, biedermeier, druhé rokoko, novogotika, novorenesance, chippendal; část nábytku je intarzovaná), případně prezentují chebský venkov 19. století; prohlédnout si lze i výstavu karlovarského porcelánu. V tzv. rytířském sálu je dnes umístěna obřadní síň.

 
Současný stav:

Hrad Seeberg se dochoval v podobě, jak byl popsán výše. Na předhradí, kam se přichází prostou kulisovou bránou od východu, stojí patrové hospodářské budovy s hrázděnými nástavbami, v jedné z nichž je dnes umístěna restaurace. Za šíjový příkopem, na jehož dně bývala studna, se tyčí dvoupatrový komplex hradních budov. Nejstarší je jeho severní část, v jižní se nalézá mj. bývalá kaple s arkýřem. Do nádvoří, jehož východní část lemuje přízemní arkáda, se vchází dlouhým průjezdem. Zcela na konci ostrožny, v místě bývalého zadního hradu, se nachází volný prostor - někdejší zahrádka.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy