Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD SKÁLA
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Skála

půdorys hradu

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 24. 9. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Jižně od obce Radkovice nedaleko Přeštic se zvedá návrší, na jehož širokém temeni se nalézá rozeklané buližníkové žebro. Hrad Skála stával právě zde. Svojí podobou byl velmi neobvyklý, protože měl dvě samostatná jádra; tím se řadí k tzv. Ganerbenburgům. Skalní hřeben se táhne od severovýchodu na jihozápad, přičemž jeho jihozápadní část je vyšší než severovýchodní. Podle toho se v literatuře hovoří o tzv. Horním, resp. Dolním hradu. Na severu a severovýchodě se u paty skály nacházejí zbytky rozsáhlého valového opevnění, o němž však není jisté, zda souvisí s hradem či zda je staršího původu. Taková pochybnost už není o příkopu a valu, který obtáčí jihozápadní konec hřebene. Přes tento příkop vedl od západu most do průjezdu branským stavením, jímž se vstupovalo do malého předhradí pod Horním hradem. Horní hrad zabíral úzkou plošinu zcela vymezenou tvarem skalního suku; i tak je ale možné vysledovat jeho dvoupalácovou dispozici tvořenou dvěma stavbami neznámé výšky. Východně od tohoto jádra se na skále nachází krátký parkán a subtilní protáhlá bašta s oblým čelem. Komunikační schéma v této části hradu není zcela jasné. Níže položený Dolní hrad byl nejspíš přístupný v příkop upravenou rozsedlinou, nad níž se na skále tyčila hranolová věž. Za věží, dále na severovýchod, se nacházelo druhé jádro zhruba obdélného půdorysu, v jehož čele stál dvouprostorový palác.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Z hradu Skály se dochovaly dosud mohutné zbytky zdiva, které, jsouc v řadě míst doslova „přilepeny“ k rozeklanému skalnímu hřebeni, napomáhají dotvářet již tak pitoreskní scenérii. Dobře patrné jsou i valy a příkopy.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy