Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD SKUHROV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Skuhrov

terénní náčrt

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 22. 12. 2007
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Skuhrov stával na ostrohu nad říčkou Bělou nad stejnojmennou obcí. Jižní konec ostrožny odděluje od návrší s kostelem na severu příkop, který se spolu s vnějším valem táhne po západním úbočí a končí na jihovýchodě. Pouze na východě, kde je svah velmi strmý, nebylo příkopu ani valu zapotřebí. Za příkopem se na severu rozprostírá obdélné předhradí, v jehož severovýchodním koutě bývala (podle starší literatury věžovitá) brána. Za čelní hradbou stávala obdélná budova. Od mírně lichoběžného jádra na jihu, které po obvodu vymezovala silná hradba, odděloval předhradí široký šíjový příkop. Podoba budov vlastního hradu je nejasná, nejspíš se však jednalo o obvodovou zástavbu na minimálně jižní a východní straně. Existence okrouhlého bergfritu v severovýchodním nároží, kterou předpokládá starší literatura, dnes není průkazná.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Zděným pozůstatkem hradu Skuhrova jsou trosky obvodové hradby jádra, jenž zvláště na západě dosud dosahují značné výšky. Z hradních budov se dochovaly jen reliéfní náznaky, mimo jiné i proto, že současná úroveň terénu v jádře je kvůli suti vyšší než středověká. Dobře dochované jsou i hradní příkopy, přes něž byly v době nedávné postaveny mosty. R. 2001 byla na hradišti zřízena dřevěná rozhledna.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy