Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD STARÝ RYBNÍK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Starý Rybník

půdorys hradu

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 28. 9. 2008
Exteriér, stavební vývoj:

Nevelký hrad Starý Rybník představuje typologicky přechod mezi hradem a tvrzí. Stával na nízkém skalnatém hřebeni táhnoucím se severojižním směrem, jehož východní a západní úbočí lemují dva rybníky. Na severu vznikl překopáním šíje vodní příkop a jeví se jako pravděpodobné, že i pod nízkým opyšem na jihu byl terén původně zaplaven. Nevelký hrad byl dvojdílný. Z předhradí na severu, jehož podobu neznáme, zůstala pouze budova s bránou na most přes již zmíněný vodní příkop; vpadlina portálu do jádra a vybrání pro uložení čepů mostnice při zemi dokládá, že konec mostu před bránou byl padací. Hradní jádro má tvar šestiúhelníku s nejkratší jižní stranou a osami zhruba 30 a 15 metrů. Za dobu své existence prošlo, zdá se, dvěma vývojovými fázemi. Již za Rabů z Mechelsgrünu vznikla v severovýchodním nároží u vstupní brány čtverhranná věž o rozměrech 8 × 7 metrů neznámé výšky, jejíž přízemí bylo přístupné hrotitým portálkem. Jižní, zužující se konec jádra vyplnil dvoutraktový palác o dvou nadzemních plochostropých patrech. Dochované zbytky a rytina hradu z roku 1846 ukazují, že komnaty západní části paláce byly osvětleny sedmi obdélnými okny se sedátky v ostěních a že přízemní místnost obsahovala krb a prevét. U východní, podstatně hůře dochované části paláce, známe pouze osvětlení přízemí třemi štěrbinovitými okénky od východu a vždy jedním obdélným oknem v přízemí a prvním patře proraženým v jižní plášťové stěně. Obdobná okna lze s vysokou dávkou pravděpodobnosti předpokládat i v prvním a druhém patře zcela zřícené obvodové východní stěny. Při západní hradbě nádvoří je schodiště, kterým se vcházelo do sklepů paláce, které představují dvě prostory s valenými klenbami. Východní z nich byla zcela temná, západní osvětlená dvěma okrouhlými štěrbinovitými okénky. Skutečnost, že hradní nádvoří je položeno výše než okolní terén způsobila, že uvedená okénka jsou zvenčí položena výše, než by se u suterénu očekávalo. Na krátké jižní straně byla odolnost paláce zvýšena dvěma polookrouhlými věžicemi. Vzhledem k tomu, že však tyto útvary nepřevyšovaly hradní palác a zároveň byly duté (jasně to dokládá existence sklepů, které byly zaklenuté cihlovými klenbami a štěrbinovité okénko, jímž se přízemí západní věžice otevíralo na jih), bylo by na místě hovořit spíše o jakýchsi baštách. Jejich archaičnost dokládá jak poměrně značná výška, tak zejména ten fakt, že umístnění na jihu vždy v sousedství nároží (nikoliv přímo v nároží) umožňovalo flankovat pouze jižní kurtinu. Patrně po polovině 15. století byla zbořena věž při vstupu a nahrazena patrovou budovou, která změnila ráz celého severního čela jádra. Nová budova byla hlubší než odstraněná věž. Východní část jejího přízemí tvořila klenutá místnost osvětlená třemi okny, západní část nová komnata s okny dvěma. Patro bylo rozděleno na velký západní sál a východní místnost osvětlenou od severu mírně lomeným oknem, snad kapli. Pozdější renesanční a barokní úpravy se dotkly interiérů severního paláce a pravděpodobně i paláce jižního; v případě starší budovy nás však již stav jejích reliktů ponechává v této otázce v nejistotě.

 
Interiér:

Přestože je hrad Starý Rybník již více než 200 let zříceninou, dodnes se dobře dochovaly přízemní místnosti jeho severního paláce. Východní místnost je valeně zaklenutá, západní má křížovou klenbu ze 16. století podepřenou dvěma osmihrannými sloupky.

 
Současný stav:

Z hradu Starého Rybníka se dochovaly dosud výrazné zbytky. Z předhradí zůstala pouze zmíněná brána střežící vstup na dosud stojící most, za nímž se tyčí obvodové zdivo severního paláce s průjezdem do jádra a klenutými místnostmi přízemí. V mnohem horším stavu se zachovaly obvodové hradby a zejména starý jižní palác, jehož východní zeď se již zcela zřítila a zřícením hrozí i stěna západní se sedmi velkými okny a otvory po trámech pater. Z jihozápadní polookrouhlé věžice je zachováno přízemí, věžice jihovýchodní je zbořená do základů. Současný stav dosud stojícího zdiva hradu se snaží majitel udržet alespoň v té podobě, ve které se dochovalo do dnešních dnů.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy