Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD STŘEKOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 1. 6. 2014
Historie objektu:

Hrad Střekov vybudoval v letech 1316 – 1319 Pešík z Veitmile. Stalo se tak z pověření krále Jana Lucemburského, který měl zájem na kontrole labské vodní cesty a současně potřeboval v oblasti zřídit mocenský opěrný bod. Pešík se sice zmíněného r. 1319 stal zástavním držitelem hradu, ten však ještě téhož roku přešel do rukou Jana a Beneše z Vartemberka. Vartemberkové pak Střekov drželi až do konce 14. století. Poté se stal hrad předmětem majetkových sporů; husitské války přečkal s míšeňskou posádkou. R. 1479 koupili Střekov bratři Hanuš a Lorenc Glacové ze Starého Dvora. Od r. 1485 byl Hanuš jediným vlastníkem hradu, který nechal rozšířit a přestavět. Hanuš Glac vlastnil Střekov asi do r. 1506; pak jej získal Opl z Fictumu, po němž následovala řada dalších držitelů (mj. i nechvalně proslulý Kašpar Dešenský ze Strojetic). R. 1563 koupil Střekov Václav z Lobkovic, jehož rod jej vlastnil až do konfiskace r. 1953. Lobkovicové neměli o sice pevný, ale přece jen poněkud nepohodlný starý hrad zájem. Podle popisu z r. 1615 byl už Střekov ve velmi špatném stavu a jeho zkázu dovršila třicetiletá válka, kdy jej střídavě obsazovali císařští, Sasové i Švédové. R. 1658 se pak už o Střekovu mluví jako o hradu „od lidu vojanského od mnoha let spáleném a zbořeném“, nicméně do válečných událostí ještě jednou zasáhl r. 1757, kdy byl v rámci bojů mezi Rakušany a Prusy dvakrát obléhán (mj. i slavným rakouským generálem Laudonem). Vlna romantismu 19. století vyvolala nárůst zájmu i o pustý hrad Střekov, na němž byla r. 1830 zřízena restaurace. R. 1842 zde dokonce pobýval velký německý hudební skladatel Richard Wagner, pracující na opeře Tannhäuser. 20. století přineslo rozsáhlé zabezpečovací práce na zajištění hradní zříceniny; realizovali je jednak v letech 1911 – 1912 Lobkovicové, jednak po r. 1976 stát. R. 1992 získali Lobkovicové Střekov v restituci nazpět.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Český král Krabicové z Weitmile Vartemberkové z Fictumu Valdštejnové
ze Šelmberka Lobkovicové
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy