Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD SVOJANOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Svojanov

půdorys hradu

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 28. 1. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Svojanov stojí na ostrohu nad Křetínským potokem při stejnojmenné obci. Přístup ke hradu vede od severu. V době vzniku ve druhé polovině 13. století měl Svojanov podobu zhruba oválu vymezeného velmi silnou plášťovou zdí (síla hradby činí 3 – 5 m), v jehož severní části – proti směru přístupu – byl postaven okrouhlý bergfrit s břitem (9 m v průměru, tloušťka pláště okolo 3 m). Obdélný palác byl do plášťové hradby vetknut na severozápadě; rozsah a podobu ostatní zástavby hradu v této fázi stavebního vývoje neznáme a stejně tak se jen dohadujeme, kdy hrad obtočil parkán. Pozdně gotická přestavba z osmdesátých let 15. století hradu přinesla nový hradební okruh s pěti půlkruhovými baštami, z nichž v jedné z nich – té nejsevernější nad příkopem – byla prolomena vstupní brána; toto řešení vstupu je jistě velmi neobvyklé. Mimo zmíněných bašt zvýšila účinnost flankování nového hradebního okruhu na západě okrouhlá věž a na jihu, v zužujícím se cípu hradby, pozoruhodná trojúhelníková bašta se zaoblenými nárožími. Na jihovýchodě byla do vnější hradby parkánu vetknuta rozměrná obdélná patrová budova, tzv. dům zbrojnošů či střelců. Jednalo se o sídlo hradní posádky, která bydlela v patře, zatímco přízemí sloužilo jako konírny. Hradbou byl obehnán i prostor před hradem na severu, čímž vzniklo nové předhradí s hospodářským zázemím. Po r. 1569 přispěli Žehušičtí z Nestajova ke zlepšení obytných vlastností hradu tím, že na místě severního ramene plášťové zdi jádra zbudovali renesanční palác. Ve skutečnosti, že přitom muselo dojít k demolici části opevnění v této části hradu, spatřuje T. Durdík podpůrný argument pro hypotézu, že k hradbě jádra přiléhaly ve druhé polovině 16. století po celém jejím vnitřním obvodu budovy. Ty vzaly za své v dobách pozdějších, stejně jako opevnění předhradí; starý hradní palác byl v 19. století upraven v empírovém slohu.

 
Interiér:

Přízemí starého paláce je klenuté. Pozoruhodná je zejména gotická komnata sklenutá na střední sloup. S ní sousedí místnost, kde je zazděna kostra muže a o níž se vyprávějí různé pověsti. Místnosti v patře mají ploché, malované stropy, pocházející z doby empírových úprav. V domě zbrojnošů se dochovala prostora koníren v přízemí a jednodílné, obytné patro pro zbrojnoše (či střelce) s trámovými stropy.

 
Současný stav:

Ke hradu Svojanovu vede cesta od severu bývalým předhradím, na němž se dochovala část někdejších hospodářských budov a základy hradeb. Za příkopem je vnější obvodová hradba s okrouhlou věží a baštami, k níž na vstupní straně v oblouku přiléhá hospodářská budova. Ze stísněného vstupního prostoru vede cesta mezi hradbami vnějšího okruhu a jádrem k jihu, kde je protáhlý hradní areál upraven jako terasovitá zahrádka. Na jihozápadě stojí stavení domu zbrojnošů, blízko nějž se – na jihu – nachází vstup do jádra. K plášťové zdi jádra přiléhá na severozápadě empírově upravená budova starého paláce, zatímco objekt renesančního paláce na severu leží v troskách. Hradu dominuje válcová věž, upravená na rozhlednu.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy