Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD TÝNEC NAD SÁZAVOU
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 16. 1. 2011
Historie objektu:

Týnecký hrad vznikl v místě starší rotundy s pohřebištěm z 11. století. Stalo se tak někdy okolo roku 1200 a stavebníkem byla pravděpodobně přemyslovská knížata; stavební struktura hradu, kterou odkryl archeologický průzkum A. Hejny z let 1969 a 1970, tuto teorii podporuje. První písemná zpráva o Týnci je nicméně až z roku 1318, kdy náležel Oldřichovi z Týnce. Oldřich z Týnce pocházel z rodu pánů z Valdeka a je považován ze zakladatele větve Medků z Valdeka. Ti drželi Týnec hluboko do druhé poloviny 15. století – ještě roku 1469 je jako majitel týneckého zboží zmiňován Protiva z Valdeka. Nedlouho nato však statek přešel do držení Litvína z Klinštejna, který roku 1498 získal i sousední zboží benické. Po Litvínově smrti (1506) zdědila Týnec jeho dcera Majdalena, jejíž dcera a dědička Lidmila z Klinštejna prodala roku 1544 hrad s dvorem, městečkem a několika vesnicemi Bernardovi z Baršova. Ten však ji o šest let později zemřel a Týnec zdědila jeho dcera Anna, provdaná za Jana Velemyského z Velemyšlevsi. Její vnuk Jaroslav Velemyský prodal Týnec roku 1607 Dorotě Hodějovské z Harasova, paní na nedalekém Konopišti. Jejímu synovi Adamovi Hodějovskému byly majetky po porážce stavovského povstání z let 1618 – 1620 zkonfiskovány. Týnec koupil roku 1622 Albrecht z Valdštejna, aby jej obratem – roku 1623 – prodal Pavlu Michnovi z Vacínova, pánovi proslulému krutým útiskem svých poddaných. Týnec pak už trvale zůstal při Konopišti, s nímž sdílel další osudy. Je jasné, že za této situace ztratil kdysi důležitý týnecký hrad na významu a postupně chátral. Jeho rozpad navíc ještě roku 1654 urychlil požár, takže na počátku 18. století už byla většina místností na hradě neobyvatelná. Že hrad úplně nezanikl, za to vděčíme Marii Anně z Vrtby, která po roce 1765 nechala zastřešit gotické křídlo paláce a zvýšit jej o jedno patro a zároveň si v protilehlém křídle zřídila letní sídlo, tzv. úřední dům. Od konce 18. století se prostor některých stavení v hradním areálu, včetně rotundy, využívalo pro účely nově zřízené manufaktury na výrobu jemného kameninového zboží. Po zrušení výroby byly na hradě zřízeny byty. Dnes jsou ústřední objekty týneckého hradu jednak majetkem města Týnce, jednak Československé církve husitské. Jsou však volně přístupné veřejnosti.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Český král z Valdeka Hodějovští z Hodějova Valdštejnové Michnové z Vacínova
z Vrtby
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy