Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD TÝNEC NAD SÁZAVOU
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Týnec nad Sázavou

půdorysné zaměření

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 16. 1. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Týnec stával na nevýrazné ostrožně ve stejnojmenném městečku. Nejstarší stavbou v areálu byla rotunda s apsidou plnící funkci fary a pohřebiště, pocházející snad již z 11. století. Severně od rotundy odkryl archeologický průzkum pozůstatky kůlové konstrukce, pravděpodobně sídelního objektu. Ten na sklonku 12. století či nejpozději na počátku století 13. nahradil kamenný románský palác na půdorysu téměř obdélníka s dělením v přízemí do tří prostor. Palác byl zasazen do obvodového opevnění vymezujícího hradní nádvoří oválného tvaru. Toto opevnění však ještě tehdy netvořila klasická kamenná hradba, ale val bez vnitřní ztužující konstrukce a čelem ukotveným mohutnými kůly. Před valem byl vyhlouben okružní příkop. Na severu vedl přes příkop můstek ke vstupnímu portálku do paláce, avšak podle T. Durdíka se nejednalo o jediný vstup do hradu; umístění hlavní brány nám uniká. Ze stejné doby jako palác pochází hranolová věž, přiléhající k rotundě na severozápadě. Všechny stavby realizované na Týnci do počátku 13. století byly románské a daly hradu ráz, který přetrval dodnes. O obvodovém opevnění z první vývojové fáze lze dokonce říci, že má blíže k hradištím nežli středověkým hradům. V dalším středověkém vývoji nahradila obvodový val kamenná hradba, k níž se přiložila další obvodová zástavba a starý románský palác byl směrem do nádvoří rozšířen o gotický trakt. Odolnost vnějšího opevnění hradu byla patrně v 15. století zesílena baštami. Konečně, k významným úpravám již chátrajícího objektu je možné zařadit i opravu a přestavbu gotického křídla paláce a jeho navýšení o jedno patro Marií Annou z Vrtby ve třetí čtvrtině 18. století.

 
Interiér:

V přízemí věže se nachází klenutá místnost s výmalbou stropu. Její vyšší patra jsou plochostropá, stropy trámové. Rotunda přechází na východě v kněžiště v podobě apsidy.

 
Současný stav:

Nejvýznamnějším a zároveň nejimpozantnějším pozůstatkem týneckého hradu je solitérně stojící románská věž se stanovou střechou, k níž přiléhá románská rotunda. V přestavěném gotickém traktu paláce je dnes umístěno muzeum. Z nejstaršího románského paláce se dochovalo pouze nad úroveň terénu vystupující základové zdivo, konzervované při archeologickém průzkumu.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy