Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD U KOTVINY
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
LOKALIZACE:
Hrad Hrad u Kotviny
Kraj: Karlovarský
Okres: KV Karlovy Vary
Pověřená obec: Karlovy Vary
 
 
OBJEKTY V OKOLÍ:
Hrad Nový Šumburk - výrazné pozůstatky
Tvrz Černýš - zaniklý
Tvrz Okounov - zaniklý
Tvrz Šumburk - výrazné pozůstatky
Hrad Egerberk - výrazné pozůstatky
Zámek Klášterec nad Ohří - dochovaný
Hrad Perštejn - výrazné pozůstatky
Hrad Himlštejn - výrazné pozůstatky
Tvrz Měděnec - zaniklý
Zámek Hauenštejn - výrazné pozůstatky
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 2. 11. 2008
Název objektu:
Hrad u Kotviny
 
Nesprávné názvy (používané):
Kleinštejn - Klejnštejn - Pragerhaus
 
Bližší charakteristika:
Volně přístupný
 
Adresa objektu :

Pozůstatky hradu u Kotviny, na pozemku parc. č. 45, k.ú. Žďár u Hradiště, Hradiště, 360 06

Hrad Hrad u Kotviny - vnitřní obvodová hradba na západní straně, pohled z nádvoří
Údolí řeky Ohře západně od Klášterce lemují vysoké kopce, z nichž některé korunují zubaté zříceniny středověkých hradů. Nejméně známým z nich je bezesporu objekt, jehož skromné, veřejnosti nepřístupné zbytky se spatřují na srázném ostrohu jižně od Kotviny. Literatura jej tradičně ztotožňuje s historicky doloženým hradem Kleinštejnem, výzkumy doby nedávné však ukázaly, že zcela neprávem. Původním jménem hradu není ani název Pragerhaus, odvozený od německého "Prochen haus" - zbořený hrad. Hrad u Kotviny tak v současnoti nabízí více otázek než odpovědí.
Historie objektu:
Až do doby nedávné ztotožňovala literatura zbytky hradu u Kotviny s historicky doloženým hradem Kleinštejnem (viz samostatné heslo). Zatímco však v případě Kleinštejna se podle všeho jedná o objekt krátce existující v necelé první polovině 15. století, povrchový průzkum hradiště u Kotviny, který provedli J. Miler a J. Úlovec, svědčí o - pokračování zde
Popis objektu:
Hrad označovaný tradičně jako Kleinštejn stával na vysokém strmém ostrohu, který vybíhá z masivu Humnického vrchu na sever, nad údolí řeky Ohře. Na jihu, odkud vedl ke hradu přístup, signalizuje zarovnaná plocha ostrožny možnou existenci hospodářského zázemí sídla. Jednodílný hrad lichoběžného půdorysu stával za šíjovým příkopem. - pokračování zde
Místo pro Vaši reklamu
Pro informace nás kontaktujte:
reklama@castles.cz

Soupis hradů, zámků a tvrzí v okolí do 20 km od Vašeho zařízení rádi sdělíme na vyžádání emailem.
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy