Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD ÚŠTĚK
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Úštěk

půdorys hradu

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 17. 6. 2012
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Úštěk zabral plochu mezi náměstím a jižní městskou hradbou, stojící na mírném svahu nad Úštěckým potokem. Zmíněná městská fortifikace současně tvořila jižní hradbu zhruba obdélníkového areálu, jenž byl na zbylých třech stranách – proti městu – obehnán příkopem. Téměř čtvercové hradní jádro povstalo v severovýchodním koutě předhradí, z něhož bylo na jihu a západě vyčleněno hradbou. Původně trojprostorový palác se k hradbě přimykal svým krátkým západním průčelím; jak ukázal archeologický průzkum F. Gabriela, uprostřed severního průčelí míval palác věžovitý přístavek. Vypálení Úštěku r. 1428 mělo patrně za následek celkovou obnovu hradu zahrnující i prodloužení paláce východním směrem a přestavbu hradního opevnění, které v jižní hradbě předhradí doplnila mohutná hranolová věž, zvaná Pikartská. Pikartská věž, síla jejíhož zdiva dosahuje až 2 m, byla obytná; v každém patře obsahovala po jedné místnosti. Někdy mezi léty 1650 – 1677 byl hrad upraven barokně a po r. 1779 postupně přestavěn na sladovnu.

 
Interiér:

Interiéry přízemí a prvního patra hradního paláce jsou převážně zaklenuty valenými klenbami, místnost v přízemí jeho východního přístavku má renesanční hřebínkovou klenbu sklenutou na střední pilíř. Místnosti v Pikartské věži jsou plochostropé, okna jsou vybavena kamennými sedátky.

 
Současný stav:

Areál úštěckého hradu současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Dominuje mu obdélný palác o třech nadzemních podlažích, který v severozápadním nároží doplňuje barokní schodišťová věž. Zástavba severní fronty jádra, z níž zůstala jen západní část, je novověkého původu. Mezi ní a schodišťovou věží stojí barokní kulisová brána, kterou se vstupuje do jádra. Z hradních fortifikací se mnoho nedochovalo – výjimku tvoří severní a východní úsek obvodové hradby jádra a Pikartská věž v bývalém předhradí. Pod hradem se nacházejí rozsáhlá sklepení, jejichž ústřední prostora má klenbu podepřenou pěti ve skále vysekanými sloupy.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy