Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD VALDŠTEJN
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 11. 11. 2011
Historie objektu:

Valdštejn, jeden z nejstarších hradů Turnovska, se poprvé připomíná r. 1304 v predikátu Zdeňka, syna Jaroslava z Hruštice. Ze souvislostí vyplývá, že jej pravděpodobně založil řečený Jaroslav někdy v osmdesátých či devadesátých letech 13. století. V první třetině 14. století vedli Valdštejnové drobné, ale tvrdé války se svými sousedy, především pak Vokem z Rotštejna. Hrad vlastnili do počátku 15. století, kdy jej získali Vartemberkové. Od r. 1404 se po Valdštejně píše Jindřich z Vartemberka, který zastával pozici purkrabího hradeckého kraje. Možná to byl on (ale spíše některý z Valdštejnů před ním), kdo hrad přestavěl a zvelebil. Na počátku husitských válek stál Jindřich na straně kalicha, posléze však přešel do tábora opačného. Proto husité Valdštejn dobyli; stalo se tak asi za tažení samotného Žižky na Turnovsko počátkem r. 1424. Hrad pak ovládl zapálený stoupenec husitských myšlenek i Jana Žižky, Vaněk z Valečova. Významným v historii Valdštejna se stal r. 1427, kdy zde byl vězněn zemský správce český, polský kníže Zikmund Korybutovič. R. 1434 Valdštejn opět ovládl jeho právoplatný majitel Jindřich z Vartemberka, v tomto bouřlivém období však pouze na čas. Za neznámých okolností se r. 1440 na Valdštejně a sousedních Kavčinách usadila loupežnická rota, která notně sužovala okolí. V červenci onoho roku oba hrady oblehla vojenská hotovost hradeckého kraje pod vedením Jetřicha z Miletínka, lupiči se však bránili houževnatě. Až poté, co obléhatelům přibyla posila Jana Smiřického ze Smiřic, Mikuláše Sokola z Lamberka a Pražanů, podařilo se obě místa odporu obsadit. Loupežníci pak byli na místě popraveni. Oba hrady byly dobýváním vážně poškozeny, ba k obnově Kavčin už nedošlo. R. 1444 koupil pustý hrad Valdštejn zemský škůdce Kryštof Šof z Helfenburka, který jej nechal obnovit. Kryštof se svojí manželkou Anežkou ze Světic a poté jejich syn Jindřich Valdštejn vlastnili až do r. 1493. V následujících letech se v držení hradu vystřídali Kateřina ze Strážnice (1493 – 1495) a Svojanovští z Boskovic (1495 – 1514), aby jej nakonec r. 1514 od zadluženého Jana Svojanovského koupil jeho věřitel Zikmund Smiřický ze Smiřic. Za éry Smiřických (1514 – 1620) již nebyl Valdštejn obýván a zcela zpustl, takže se v průběhu 16. století se stal zříceninou. R. 1623 koupil statky nesvéprávného Jindřicha Smiřického Albrecht z Valdštejna a připojil je k frýdlantskému vévodství. O osud rodného hradu však ani on, ani nikdo další z Valdštejnů, jimž pustý hrad náležel až do r. 1821, nejevil velkého zájmu. Výjimku představuje výstavba nové kaple sv. Jana Nepomuckého ve středním hradu r. 1713 a její velká přestavba r. 1722. Důvodem bylo postupné osídlování Valdštejna poustevníky od sklonku 17. století. Zásadní přelom v dalších osudech hradu Valdštejna přinesl r. 1821, kdy hruboskalské panství koupil Jan Antonín Lexa z Aehrenthalu. Jan Antonín Lexa z Aehrenthalu, původem pražský měšťan, byl r. 1790 povýšen do šlechtického stavu a o dva roky později pasován na rytíře. Nedlouho nato – za napoleonských válek – zbohatl díky obchodu s obilím. Dědicem Jana Lexy byl (r. 1824) jeho syn Alois Lexa, který v následujících letech zaměřil své – s jistou nadsázkou můžeme říci památkářské – úsilí k Troskám a především – k Valdštejnu. Na Valdštejně byla provedena řada rekonstrukcí a stavebních úprav, díky nimž hrad povstal z trosek. První rekonstrukce hradu v českých zemích se však od současných památkových standardů značně odchylovala. Všechny úpravy byly prováděny v duchu tehdy dominujícího romantismu, který starší dispozice či dokonce nálezy archeologického materiálu bral v potaz jen málo. Daní aehrenthalovské rekonstrukce Valdštejna je proto obětování jeho středověké autenticity. Přílišná kritika průkopnických snah Aehrenthalů v oblasti památkové péče však na místě není; rekonstrukce Valdštejna prostě proběhla bez jakéhokoliv předchozího precedentu a ve zcela jiných věcných a filosofických souvislostech, takže i její výsledek zůstává – na rozdíl od pozdějších obdobných akcí realizovaných bez potřebných odborných znalostí – svým způsobem jedinečný. Valdštejn se v této době ostatně stal vyhledávaným turistickým cílem a navštívila jej řada známých osobností. Alois Lexa z Aehrenthalu zemřel r. 1843 a další práce na hradě, jenž měly být završeny dostavbou romantického paláce, byly už navždy zastaveny. Aehrenthalové vlastnili hruboskalské panství do r. 1945, kdy jim byl majetek pro dlouhodobě proněmecké postoje zkonfiskován. Dnes je hrad Valdštejn majetkem města Turnova a jedním z nejvýznamnějších turistických cílů Českého ráje.

 
Galerie rodů působících na objektu:
Valdštejnové Vartemberkové Valečovští z Valečova ze Strážnice Svojanovští z Boskovic
Smiřičtí ze Smiřic Lexové z Aehrenthalu
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy