Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD VALDŠTEJN
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Valdštejn

půdorys hradu

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 11. 11. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad Valdštejn stával na rozeklaných skalách jihovýchodně od města Turnova. Jeho staveniště s orientací západ – východ sestává ze tří skalních suků, které byly ve středověku odděleny příkopy a propojeny dřevěnými mosty. Podobu zástavby první a druhé skály neznáme, protože ji téměř beze zbytku setřela stavba kaple sv. Jana Nepomuckého a pozdější romantické úpravy před polovinou 19. století. Konzervované zbytky hradeb pouze ukazují, že zástavba na druhém skalním bloku byla minimálně zčásti zděná. Také se zde nacházela jedna ze dvou hradních studní. Relativně nejlepší jsou naše poznatky o zadním hradu, jenž prošel třemi vývojovými fázemi. Původně se jednalo o hradbou obehnanou plochu přístupnou po mostě od západu, v jejíž nejchráněnější východní části stával palác postavený částečně z lomového kamene a částečně z velkých pískovcových štuk. Zdivo z lomového kamene bylo nahozen omítkou štuky imitující. V době okolo poloviny 14. století vzniklo na severní straně mladší křídlo starého paláce, pod nímž se nacházela druhá hradní studna. Ještě jednu palácovou budovu dostal zadní hrad při obvodové hradbě na západní straně a vstupní bránu zajistila nevýrazná hranolová věž. Třetí stavební fází je patrně obnova Valdštejna po jeho zničení r. 1440. Objekt byl tehdy z neznámých důvodů rozdělen na dvě části tak, že přední a střední hrad se oddělily od hradu zadního. Zadní hrad byl nově zpřístupněn od západu schodištěm ve skalní průrvě, za nímž vzniklo jakési miniaturní předhradí. Protože tím zadní hrad ztratil své hospodářské zázemí, muselo toto vzniknout při patě jeho skály. Období baroka a romantismu přineslo návrat k modelu tří spojovacích mostů a i komunikační schéma v zadním hradu doznalo určitých úprav. Nejzásadnějšími novověkými změnami na Valdštejně jsou výstavba barokní kaple sv. Jana Nepomuckého r. 1722, zřízení hostince pány z Aehrenthalu nad druhým příkopem (což vedlo i k určitému vychýlení druhé brány z její původní polohy) a samozřejmě výstavba romantického paláce zadního hradu stejnými stavebníky. Přízemní, nikdy nedokončený objekt romantického paláce zabral původní nádvoří zadního hradu a geneticky nenavázal na starší palácové budovy, přestože mnohde využívá jejich obvodového zdiva. Do komunikačního schématu zadního hradu se v této době začlenil nově vylámaný průchod skalním sklepem.

 
Interiér:

Romantický palác zadního hradu je přízemní stavení s plochostropými místnostmi – rytířským sálem trámovým stropem a erby majitelů Valdštejna od turnovského malíře J. Prouska, Síní básnických vzpomínek, Síní místních pověstí a kuchyní –, jež po pravé straně propojuje úzká chodba. V jedné z místností, zdobených nástěnnými malbami a novodobými mobiliáři, je umístěn model hradu. V kapli sv. Jana Nepomuckého se nacházejí sochy světců, bývalý hotel ve středním hradu má přízemí upraveno na výstavní síň a patro galerii s pamětní deskou J. B. Foerstera.

 
Současný stav:

Přístupová cesta ke hradu vede od západu. Dlouhý kamenný most s kopiemi soch světců (sv. Ludmily, sv. Josefa, sv. Václava, sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého, sv. Ivana, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa) ústí do první hradní brány s přilehlými kočárovnami z doby okolo r. 1840. Při jižním okraji prvního předhradí stojí kaplička sv. Jana Křtitele z roku 1817 s vyobrazením tohoto světce od F. Maška z r. 1837, o němž se někdy soudí, že je podobiznou Karla Hynka Máchy. Kamenný most přes druhý příkop z r. 1838 zdobí sochy sv. Markéty a Otýlie. Za ním stojí patrová budova s průjezdem z r. 1838, někdejší romantická šenkovna a hotel, dnes výstavní síň a galerie. Dominantou středního hradu i celého Valdštejna je kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1713, znovuvybudovaná v r. 1722 a přestavěná r. 1836. Kaple je osmiboká, krytá mansardovou střechou, s pravoúhlým presbyteriem. Za středním hradem přepažuje třetí příkop zvláštní romantický most z let 1840 – 1841, sestávající ze dvou schodišť a mezilehlé rozšířené terasy s cimbuřím. V přízemí terasy se nacházely konírny a v patře kulečníkový sál, propojené s korunou terasy okrouhlou schodišťovou vížkou v jihozápadním koutu terasy. Za mostem příchozí vstoupí do krátkého zářezu ve skále se zbytky zdiva vstupního opevnění a 4 metry hlubokou lahvovitou prohlubní zvanou Hladomorna, nejspíše středověkou obilnicí. Cesta pak sestupuje po schodišti do skalního sklepení, v němž se lomí v pravém úhlu a pak zase stoupá k místu, kde stávaly hradní paláce. Z nich se dochovalo obvodové zdivo, jenž bylo v letech 1830 – 1840 částečně využito k výstavbě romantického paláce. Za ním, v nejzazším koutě hradního areálu, byla na troskách nejstarší palácové budovy nad strmým skalním srázem zřízena vyhlídková terasa.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy