Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD VALEČOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Valečov

terénní náčrt

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 27. 1. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Podoba hradu Valečova, který stával na skalách navazujících na masiv Mužského na severu, byla složitá. Zvláště to platí o komunikačním schématu. Ke hradu vedly dvě přístupové cesty. První stoupala od obce Boseň k severovýchodu. Na pravé straně je ve svahu skála, na níž stávala dřevěná strážní věž, která střežila první bránu. K věži se na jihu a východě přimyká velmi rozsáhlý prostor, tvořený skalními stěnami s rozsedlinami. V tomto areálu byla vytesána řada skalních světniček, doplněných roubením a nadpovrchovými dřevěnými stavbami. Jedná se zde jistě o rozsáhlé opevněné zimoviště husitského vojska, které, jak již bylo zmíněno, využívali lidé k obytným účelům až do konce 19. století. Od okolí byl areál skalních světniček na jihovýchodě oddělen ve skále vylámaným příkopem, přes nějž vedla po mostě do hradu druhá ze zmíněných přístupových cest. Cesta první ústila za první branou do malého prostoru, který byl na západě a jihu vymezen skalními světničkami zimoviště, na západě uzavřen zdvojenou palisádou, na východě skálami a příkopem a na severu valem s palisádou. Mezi západním koncem valu a pokračováním západní zdvojené palisády je zúžený krček, přehrazený vraty druhé brány. Za ním se nachází na západě plató předhradí zastavěné v minulosti vesměs dřevěnými stavbami. Cesta se za druhou bránou lomí do protisměru a pokračuje úzkým koridorem, vymezeným již zmíněným valem s palisádou na jihu a skalním žebrem na severu. Soutěska byla na svém východním konci uzavřena vraty třetí brány mezi skálami. Za bránou je rozšířený prostor, od jihovýchodu přístupný přes příkop z prostoru skalního zimoviště, tj., jihovýchodní přístupovou cestou. Na jihu je volné prostranství vymezeno skálami, v nichž se nachází několik skalních světniček. Známá je z nich tzv. „Beneška“, která podle tradice sloužila jako vězení (dost možná se však jednalo o zásobárnu obilí). Severní strana nádvoří je vymezena opět skalnatou "hradbou" s palisádou, ve své západní části přecházející v rozeklané skalní suky, z nichž jeden je upraven jako skalní věž. Prostor, v němž se opět nacházejí skalní světničky, byl ještě jednou přehrazen. Přehrazení sbíhá od centrálního skalního žebra, mezi nímž a žebrem jižním bývala na východní straně sevřena brána do nádvoří horního hradu. Stěžejní objekty vyplnily vrchol centrálního skalního žebra; byly přístupné soustavou cest a skalních světniček v tomto skalním suku vyhloubených. Protáhlá skála má západovýchodní orientaci. Západní část vrcholu zaplnil starý palác, který byl pouze dřevěný. Architektura východního "nového" paláce, odděleného od starého paláce skalní průrvou překlenutou můstkem, byla oproti tomu zděná. O tom, že objekt stál již před pobořením hradu r. 1439, svědčí části ohořelého zdiva nalezené v tomto prostoru. Není však ani pochyb o tom, že objekt po této katastrofě doznal přestavby a rozšíření. Jeho přízemí zřejmě sloužilo jako obydlí služebnictva, zatímco horní dvě patra byla k dispozici panstvu. Zvláště horní patro, otevírající se k severu deseti okny - z nichž jedno mělo podobu balkónu v arkýři - bylo velmi světlé.

 
Interiér:

Jedinými dochochovanými částmi interiéru jsou světničky vytesané ve skále. V jedné z nich byl v roce 2000 nalezen mezi obručemi z vinných sudů střep džbánu nesoucího nápis "Maria", pocházejícího z doby husitské.

 
Současný stav:

Zřícenině hradu Valečova dominuje obvodové zdivo paláce s okny ve druhém patře. Zajímavá je i prohlídka zpřístupněných skalních světniček jádra, jakož i opevněného zimoviště v přepolí.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy