Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD VELHARTICE
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Velhartice

vývojové schéma

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 24. 9. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Dost rozsáhlý areál velhartického hradu se nachází na protáhlém skalnatém návrší obtékaném na jihu a jihozápadě říčkou Pstružnou. Stavební vývoj objektu lze rozdělit do tří etap. Nejstarší hradní jádro má tvar protáhlého trojúhelníku se zaoblenými nárožími. Přístupová cesta a vstupní brána na západní straně byla střežena nejstarším objektem na hradě palácem zvaným Rajský dům. Pod Rajským domem jsou dodnes ve skále vylámané sklepy. Zřejmě v bezprostřední návaznosti na výstavbu Rajského domu vznikl druhý, menší palác přiléhající k okrouhlé věži ve východním vrcholu trojúhelníku. Zde také bývala hradní kaple. Jižně od tohoto paláce býval dvůr, který sloužil jako hospodářské zázemí. Snad již tehdy byl tento dvůr připojen k jádru hradbou, která na jižní straně vymezovala prostor malého předhradí. Vstupní brána do předhradí se nacházela v bezprostřední blízkosti vstupu do jádra; před ní se nacházel příkop. K výrazné proměně hradu došlo v 15. století, především zásluhou Menharta z Hradce. Na západní straně vyrostlo nové předhradí nepravidelného půdorysu. Brána do něj se nachází v dovnitř otevřené věži stojící v nejjižnějším rohu předhradí a byla přístupná po padacím mostě přes ve skále vylámaný příkop. Pozoruhodná je štěrbinovitá střílna v branské věži, která směřuje šikmo do příkopu. Střílny v předhradí lze vůbec považovat za pozoruhodnost; doplňují totiž ve spodní části hradeb tradiční cimbuří a někdy nejsou proraženy kolmo na osu hradby, nýbrž nasměrovány na konkrétní cíl. Spolu s dvěma polookrouhlými, dovnitř otevřenými baštami a jednou baštou trojúhelníkovou jsou tak dokladem velmi pokročilé opevňovací techniky z doby před r. 1450. Zdaleka nejimpozantnější stavbou Menharta z Hradce na hradě je hranolová věž zvaná Putna, stojící samostatně na předhradí a bránící svou hmotou hradní jádro. Půdorys věže představuje obdélník o rozměrech 18 × 9,25 m se stěnami 1,8 - 3 m silnými. Věž byla příčně dělena trámovými stropy, které ji původně dělily na možná až pět podlaží. Jediný vstup do věže byl možný portálkem v prvním patře, přičemž výška přízemí byla 8 m! Portálek byl přístupný po dlouhém kamenném mostě na mohutných okrouhlých pilířích, jenž spojuje věž s Rajským domem. Obě tyto budovy však k mostu, jenž byl původně krytý, přímo nepřiléhají; asi 1,6 m široké mezery na obou stranách byly překlenuty malými padacími můstky, jejichž vytažení by v případě nebezpečí učinilo věž, most i Rajský dům samostatnými jednotkami. Koncepce věže, která neměla prakticky žádných otvorů (z dochovaného torza věže jsme dnes schopni usuzovat pouze na dvě velká okna ve druhém patře) a mohutného opevněného mostu nemá v evropské hradní architektuře obdoby a podporuje domněnku, že věž sloužila k úschově českých korunovačních klenotů, které byly na Velharticích skutečně uloženy. 16. století představovalo ve stavebním vývoji hradu pouhé intermezzo - patrně z této doby je renesanční pivovar přestavěný z hospodářského dvora na jihovýchodě a snad i budova někdejšího, dnes zcela zaniklého lihovaru. Třetí významnou etapou stavebního vývoje hradu je éra zbohatlíka Martina Huerty z období třicetileté války. Ten nechal při severní hradbě jádra - na místě předpokládané starší zástavby neznámé podoby - zbudovat nový pozdně renesanční palác, někdy nesprávně označovaný jako zámek. Huertův palác má na nádvorní straně arkády a je nejluxusnějším objektem na hradě.

 
Interiér:

Ke shlédnutí jsou interiéry renesančního Huertova křídla s dobovým mobiliářem. Prohlídkový okruh zámeckého křídla je zaměřen na prezentaci každodenního života šlechticů v 16. a 17. století na malém venkovském sídle se zaměřením na zábavu a hry. Expozice vychází z dobových grafik a návštěvník tak jakoby prochází dějem jednoho všedního dne na renesančním sídle. V prostorách Rajského paláce jsou zpřístupněna jednotlivá plochostropá patra a je v nich umístěna expozice ˝Středověký život na šachovnici dle Tomáše Štítného ze Štítného˝.

 
Současný stav:

Hrad Velhartice se v podstavě dochoval v té podobě, jak byl popsán výše. Huertův palác byl kompletně rekonstruován a dnes je zde umístěna hradní expozice. Úplnou rekonstrukcí prošla i budova pivovaru a naprostá většina opevnění. Jako úspěšnou lze označit i konzervaci velké věže a Rajského domu; most, který je spojuje, patří k nejzajímavějším stavbám svého druhu u nás a dělá Velhartice Velharticemi. Pouze jižní hradba jádra - s výjimkou vstupní brány - a budova lihovaru se prakticky vůbec nedochovaly a dnes je z nich patrné maximálně zakonzervované základové zdivo.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy