Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD VÍCKOV
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Víckov

terénní náčrt

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 19. 2. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Hrad stával nedaleko stejnojmenné obce na ostrohu, který se na severu a západě velmi strmě svažuje do údolí říčky Bobrůvky a bezejmenného potoka. Na dobře přístupné jižní a západní straně bylo staveniště vymezeno 12 - 13 m širokým příkopem, který však nedosahoval hloubky větší než 3 m. Vstup do dvojdílného areálu nepravidelného půdorysu se nacházel v hranolové věži na severozápadě - tam, kde příkop volně vyúsťuje do prudkého svahu. Branská věž byla jedinou stavbou vystupující z obvodu hradeb; lze tudíž říci, že na hradě byly zcela ignorovány jakékoliv zásady aktivní obrany. Na předhradí stávala jedna podlouhlá budova, která se přimykala ke hradbám na západě. Druhá brána byla prolomena v příčné hradbě, jenž vymezovala areál vlastního hradu. V tom se nacházely dvě budovy: podlouhlá při hradbě na jihu a jihozápadě (zřejmě podsklepená) a trojprostorový palác o rozměrech 17 × 8,5 m na severní straně. Podle názoru M. Plačka byl palác patrně věžovitý, takže mohl do jisté míry zajišťovat i obranu druhé brány.

 
Interiér:

Nedochoval se.

 
Současný stav:

Nejvýznamnějším reliktem je východní stěna paláce, která se dochovala do výše prvního patra, a to včetně jednoho okénka. Návštěvník si může prohlédnout i jednu místnost v přízemí. Dobře patrný je značný rozsah obvodových hradeb, byť ty jsou částečně překryty druhotnými terénními nánosy. Ještě horší je pak hustý porost v areálu, který prohlídku hradu celkově velmi znesnadňuje. Zachoval se i ve skalním podloží vylámaný příkop.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy